HG Textiel zweet- en deo vlekverwijderaar

250 mlPrijs per LT 19,96
4.99
250 ml

Verwijdert effectief hardnekkige gele zweet en deodorantvlekken.

  • Geschikt voor wit en gekleurd textiel

Omschrijving

Inhoud en gewicht

250 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

bevat o.a.: niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstige oogirritatie....

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Fles rechtop vervoeren en bewaren. HG zweet- en deodorantvlekken verwijderaar in ruime mate op de vlekken sprayen en dit 30 minuten laten inwerken zonder de vloeistof te laten indrogen. Voorkom hierbij dat de vloeistof in contact kan komen met andere materialen of oppervlakken. Doe het behandelde textiel vervolgens in de wasmachine en was zoals gebruikelijk met een aanbevolen dosering hoofdwasmiddel bij max 60°C.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere
036‑5494700https://www.hg.eu

847495