Een afbeelding van Etos Anti-insect deet 30% roller

Etos Anti-insect deet 30% roller

50 mlPrijs per LT 59,80

Alleen in de winkel

2.99
50 ml

Etos Anti-insect deet 30% roller is een middel ter afwering van muggen en teken bij mensen.

  • Meer info? Bekijk hieronder de productinformatie
  • Persoonlijk advies nodig? Bel gratis: 0800-4040017. Wij zijn bereikbaar van ma t/m zo van 08.00 - 18.00. Of kijk op http://www.thuisarts.nl/
  • Wij adviseren u alleen tot aanschaf en gebruik van een zelfzorgmedicijn over te gaan indien u goed geinformeerd bent. De informatie op ah.nl vervangt niet het individueel advies van een arts, apotheker of drogist. Voor de volledige consumenten-informatie van een zelfzorgmedicijn, verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant, zoals goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. AH biedt deze verwijzingen, zoals het CBG, als service aan. AH is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de aldaar aangeboden informatie.
  • Er geldt voor dit product een maximum van 3 stuks per bestelling.

Omschrijving

  • Voor gebruik de omverpakking lezen.

Inhoud en gewicht

50 Milliliter

Dosering:
Het middel spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen op onbedekte lichaamsdelen; verdeel het middel gelijkmatig over de huid. Het product maximaal één keer per dag aanbrengen.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Gebruik van het product wordt niet geadviseerd voor kwetsbare groepen, zoals zwangeren of vrouwen die borstvoeding geven. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 13 jaar. Uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelplaats voor klein chemisch afval.

Hergebruik de verpakking niet voor andere toepassingen.

Leverancier

Koag Kag code:
NL-0008759-0000

120193290