Etos Aracetamol 500mg

20 stuks
0.50
20 stuks

Paracetamol HTP Huismerk wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van milde tot matige pijn en/of koorts.

 • Meer info? Bekijk hieronder de productinformatie
 • Persoonlijk advies nodig? Bel gratis: 0800-4040017. Wij zijn bereikbaar van ma t/m za van 09.00-17.00.
 • Voor betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte, ga naar thuisarts.nl

omschrijving

extra informatie

Wij adviseren u alleen tot aanschaf en gebruik van een zelfzorgmedicijn over te gaan indien u goed geïnformeerd bent. De informatie op ah.nl vervangt niet het individueel advies van een arts, apotheker of drogist. Voor de volledige consumenten-informatie van een zelfzorgmedicijn, verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant, zoals goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. AH biedt deze verwijzingen, zoals het CGB, als service aan. AH is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de aldaar aangeboden informatie. Er geldt voor dit product een maximum van 3 stuks per bestelling.

inhoud en gewicht

20 Stuk

samenstelling

Het werkzame bestanddeel van het geneesmiddel is paracetamol; de andere bestanddelen (de hulpstoffen) van Paracetamol 500 mg HTP Huismerk zijn microkristallijne cellulose (E460), polyvidon K90 (E1201), natriumcarboxymethylzetmeel en magnesiumstearaat (E470B).

actief bestanddeel

Het werkzame bestanddeel van het geneesmiddel is paracetamol; één tablet bevat 500 mg paracetamol..

te gebruiken bij

Paracetamol HTP Huismerk behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking. Paracetamol HTP Huismerk wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van milde tot matige pijn en/of koorts. Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden dient u alsnog een arts te raadplegen. Vertel hem ook welke zelfzorggeneesmiddelen u gebruikt heeft en hoe lang.

waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Niet gebruiken als u overgevoelig bent voor paracetamol of voor overige bestanddelen van het preparaat. Wees extra voorzichtig met (Kinder)paracetamol (met vruchtensmaak) HTP Huismerk in geval van: - Lever- of nierfunctiestoornissen - Matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren) - Milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever) - Syndroom van Gilbert - Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie - Hemolytische anemie - Uitdroging - Chronische ondervoeding - Astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur) Bij chronisch alcoholisme dient de dagdosering de 2 gram paracetamol niet te overschrijden (dit komt overeen met 4 tabletten Paracetamol HTP Huismerk). Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

dosering

 • * Volwassenen: 1-2 tabletten van 500 mg per keer, maximaal 6 tabletten van 500 mg per dag
 • * Kinderen: het minste aantal toedieningen per etmaal is bestemd voor de jongste kinderen in een
 • bepaalde groep:
 • 4 - 6 jaar: ½ tablet van 500 mg per keer, maximaal 3-4 keer per dag
 • 6 - 9 jaar: ½ tablet van 500 mg per keer, maximaal 4-6 keer per dag
 • 9 -12 jaar: 1 tablet van 500 mg per keer, maximaal 3-4 keer per dag
 • 12-15 jaar: 1 tablet van 500 mg per keer, maximaal 4-6 keer per dag
 • De tabletten met een ruime hoeveelheid water innemen.
 • - Tussen twee innamen dient minstens 4 uur te liggen.
 • - Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten.
 • - De aangegeven dosering niet overschrijden.
 • - Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden volgens aangegeven doseringsschema.
 • - (Kinder)paracetamol (met vruchtensmaak) HTP Huismerk is voorzien van een breukgleuf om ze gemakkelijk door te breken.
 • - Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger wordt, of als er zich andere verschijnselen voordoen, dient de behandeling te worden gestopt en een arts te worden geraadpleegd.
 • De effectieve dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 60 mg/kg/dag (tot 2 g/dag) in de volgende situaties:
 • - volwassenen die minder dan 50 kg wegen
 • - milde tot matige leverinsufficiëntie, Syndroom van Gilbert (familiaire niet-hemolytische geelzucht)
 • - uitdroging
 • - chronische ondervoeding
 • Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. In geval u bemerkt dat (Kinder)paracetamol (met vruchtensmaak) HTP Huismerk te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

838804