Een afbeelding van Dreft Waspoeder

Dreft Waspoeder

15 wasbeurten
3.29
15 wasbeurten

Dreft poeder wasmiddel normaal 1.050 Kgm doos 15 sc

  • Niets is veiliger dan Dreft is al meer dan 60 jaar de slogan
  • Was uw gekleurde of witte textiel veilig en schoon met dreft
  • Voor dagelijks gebruik

Omschrijving

Extra informatie

Wasmiddel in poedervorm. Oók geschikt voor het wassen op hogere temperaturen

Inhoud en gewicht

15 Gebruik. 1 Kilogram

Kenmerken

  • Schadelijk

Ingrediënten

Ingrediënten (www.bluesuncb.info): 5-15% anionogene oppervlakte actieve stoffen, <5% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, Fosfonaten, Polycarboxylaten, Zeolieten, Enzymen, Parfum

1) Geschikt voor witte, gekleurde en donkere was. 2) 4-5kg: 110 ml ±70g, zacht water 80ml extra vuil 110ml. Gemiddeld water 110ml, extra vuil 140ml. Hard water 140ml, extra vuil 170 ml. Vanaf 6kg 55ml extra wasmiddel toevoegen. Een dopje is 50ml. 3) Handwas 10L, voeg 80 ml wasmiddel toe.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

BlueSun Consumer brands B.V.
Kuifmees 64 - 3435 RG Nieuwegein - Nederland
+31 (0) 30 7632170

837790