Een afbeelding van Dash Vloeibaar regular

Dash Vloeibaar regular

27 stuks

Alleen in de winkel

9.49
27 stuks

Dash vloeibaar wasmiddel met verbeterde technologie die ervoor zorgt dat het vuil niet opnieuw in de stof terechtkomt en zo stralend wit wordt dat u het bijna niet kunt geloven.

  • Haalt het vuil uit uw witte, licht gekleurde en donkere was!
  • Dash - witheid die u kunt vertrouwen

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1.485 Liter

Kenmerken

  • Schadelijk

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houdenBIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelenNA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

661796