Dash Vloeibaar regular

27 stuks

Alleen in de winkel

9.79
27 stuks

Dash vloeibaar wasmiddel met verbeterde technologie die ervoor zorgt dat het vuil niet opnieuw in de stof terechtkomt en zo stralend wit wordt dat u het bijna niet kunt geloven.

  • Haalt het vuil uit uw witte, licht gekleurde en donkere was!
  • Dash - witheid die u kunt vertrouwen

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1.485 Liter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

661796