Een afbeelding van AH Mini spray starter wild rose

AH Mini spray starter wild rose

12 mlPrijs per LT 124,17

Alleen in de winkel

1.49
12 ml

Mini spray startverpakking met houder en een vulling voor het verstuiven van een heerlijke bloemengeur.

  • Ca. 100 verstuivingen
  • Dit spuitbusje past ook in een houder van een a-merk

Omschrijving

  • Rozen mini spray startverpakking

Inhoud en gewicht

12 Milliliter

12ml

Kenmerken

  • Schadelijk

  • Ontvlambaar

Ingrediënten

AH Rozen mini spray bevat o.a. de volgende
Ingrediënten:
Parfums.

Samenstelling

Petroleum Gases, Liquefied, Ethanol, Phenethyl Alcohol, Phenethyl Acetate, Citronellyl Acetate, Geranyl Acetate.

1. Plaats het geursprayflesje in de houder en sluit de houder. U moet een klik horen. 2. U kunt de verstuiver op de muur kleven door de stickerbescherming te verwijderen of u kunt deze ophangen. 3. Drukken om de geur te verspreiden. 4. Om het flesje te vervangen, klapt u de houder open, verwijdert u het lege flesje en drukt u een nieuw flesje in de houder.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Let op! Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product.

Gevarenaanduiding

Gevaar

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees aandachtig en volg alle instructies op. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Bevat GERANYL ACETATE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Leverancier

Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
https://www.ah.nlhttps://www.ah.be

835560