Blue Wonder Tegen schimmel

500 mlPrijs per LT 6,98
3.49
500 ml

Blue Wonder extreem krachtig en veelzijdig.

  • Alles snel weer schimmelvrij
  • Voor wanden, vloeren en voegen
  • Geschikt voor grote oppervlakken en vlekken
  • Biologisch afbreekbaar

Omschrijving

  • Tegen schimmel

Inhoud en gewicht

500 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

  • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

Ingrediënten: <5% chloorbleekmiddelen, fosfonaten

Vooraf een klein onopvallend deel op kleurechtheid en bestendigheid testen, met name op spuit- en stucwerk. Slecht hechtend spuit- en/of stucwerk kan bij gebruik loslaten. Gebruik altijd handschoenen en werkkleding vanwege de bleekwerking; pas op spatten op niet-chloorbestendige oppervlakken; direct afnemen met water. Zorg voor voldoende ventilatie. Spuitnevel niet inademen. Schimmels voor het aanbrengen niet verwijderen. Zet het spuitnippeltje in de sproeistand; oppervlak vanaf circa 3 - 5 cm afstand besproeien en 10 minuten laten inwerken. Bij sterke vervuiling na 10 minuten de behandeling herhalen. Elastische voegen (b.v. Siliconenkit) bij voorkeur tweemaal behandelen. Bij licht elastische voegen kan soms na gebruik nog enige bruine verkleuring blijven bestaan. Het besproeide oppervlak na afloop grondig reinigen met spons en veel water. Dit geldt niet voor spuit- en/of stucwerk. Na lichte besproeiing niet naspoelen met water in verband met de kans op afbladdering. Na gebruik het sproeinippeltje in de niet sproeistand terug zetten. Verbruik: Inhoud flacon (500 ml) is voldoende voor 4-6m² wand, 12-16m² tegelvoegen of 2-3m² plafond (afhankelijk van de vervuiling). Wettelijk gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van schimmels (zwarte aanslag) op vochtige plaatsen (PT02). De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is bestemd voor niet-professioneel gebruik. Niet gebruiken op: Textiel en vloerbedekking (bleekvlekken), (blanke) metalen, glanzend verfwerk (mattering), tegels met een kwetsbare of beschadigde glazuurlaag (kleurverandering mogelijk). Deze oppervlakken eventueel voor de veiligheid bij gebruik afdekken. Bij contact met deze oppervlakken direct afspoelen met water. Niet gebruiken in combinatie met zuren en andere producten.

Gevarenaanduiding

Gevaarlijke bestanddelen: Bevat Natriumhypochloriet-oplossing: 53,7 g/l. Waarschuwing: Vormt giftig gas in contact met zuren. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Vormt giftig gas in combinatie met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Bewaar bij 0-30 graden Gevaarlijke bestanddelen: Bevat Natriumhypochloriet-oplossing: 53,7 g/l. Waarschuwing: Vormt giftig gas in contact met zuren. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Vormt giftig gas in combinatie met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Leverancier

Blue Wonder
Aerdenhoutsduinweg 1 2111 AN Aerdenhout
0251-315683info@bluewonder.nlhttps://www.bluewonder.nl

830018