Dreft Wasmiddel 3-in-1 pods

16 wasbeurten

Alleen in de winkel

7.99
16 wasbeurten

Dreft pods biedt op een eenvoudige Manier de juiste dosering voor iedere wasbeurt voor veilig wassen.

  • Veilig voor alle kleuren
  • Eenvoudig in gebruik
  • Handzame verpakking
  • Goed afsluitbaar

Omschrijving

Inhoud en gewicht

16 Stuk. 16 Usage

Kenmerken

  • Corrosief

Ingrediënten

Ingrediënten: 15-30% anionogene oppervlakteactieve stoffen, 5-15% zeep, <5% polycarboxylaten; optische bleekmiddelen, enzymen, Parfums, Alpha-isomethyl ionone, Benzyl salicylate, Citronellol, Coumarin, Hexyl cinnamal, Linalool.

Gevarenaanduiding

H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel.H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P301+P330+P331:Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Leverancier

Blue Sun Consumer Brands B.V.
Rivium quadrant 2 2909 LC Capelle aan den IJssel
+31208080434

832398