Een afbeelding van Airwick Life scents geurstokjes turquoise oase

Airwick Life scents geurstokjes turquoise oase

30 mlPrijs per LT 199,67
5.99
30 ml

Air wick life scents geurstokjes turqouise oase geeft een warme sfeer en laat je woning fris ruiken. Gaat maximaal 4 weken mee.

  • Creeert een gastvrije sfeer in huis
  • Natuurlijke rotanstokjes voor een subtiele geurverspreiding
  • Gaat maximaal 4 weken mee
  • Neutraliseert geurtjes en laat je woning fris ruiken

Omschrijving

Extra informatie

Dankzij het elegante parfum en design van de air wick geurstokjes hangt er snel een warme sfeer in je woning. Dompel de stokjes onder in het kwaliteitsparfum. De lange rotanstokjes absorberen het parfum en verspreiden continu een heerlijke geur door je woning. Dankzij air wick geurstokjes, een heerlijke geur verspreidt zich door je huis! De life scents turquoise oase geur verzacht de lucht met zeespray, warme bries en drijfhouttonen.

Inhoud en gewicht

12 Gram

Gevarenaanduiding

EUH208:Bevat Eugenol, Geraniol, Acetyl propionyl en Linalool. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

830044