Een afbeelding van Airwick Geurverspreider tropisch navulling

Airwick Geurverspreider tropisch navulling

19 mlPrijs per LT 252,11

Alleen in de winkel

4.79
19 ml

Air wick elektrische geurverspreider life scents tropisch paradijs - navulling geeft een fruitige geur af, tot wel 75 dagen lang op de laagste stand. Keuze uit verschillende verspreidingsniveaus.

Omschrijving

Extra informatie

Geef je huis een onderscheidende geur met de air wick elektrische geurverspreider. Deze air wick luchtverfrisser steek je in het stopcontact en brengt een heerlijk frisse geur in huis en dit tot wel 75 dagen. Kies de geur die het best overeenkomt met uw persoonlijkheid of uw stemming. Voor deze starterset kunnen navullingen worden gekocht in vele verschillende geuren. Met de air wick life scents tropisch paradijs elektrische geurverspreider navulling trakteer je jezelf op een vleugje paradijs in uw eigen toevluchtsoord met de geur van kokosnoot, zoete amandelbloesem en sporen van kers.

Inhoud en gewicht

19 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

EUH208:Bevat cis-4-tert-Butylcyclohexyl acetate. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

830015