Sun All-in-1 vaatwastabletten citroen

81 stuks

Alleen in de winkel

22.49
81 stuks

Nu de nieuwe Sun met pure clean technology voor een uitstekend resultaat.

  • Met pure clean technology
  • Reinigt zelfs de meest hardnekkige vlekken
  • Voor een hygienisch en schoon resultaat
  • Voorspoelen is niet nodig

Omschrijving

Inhoud en gewicht

81 Stuk

Kenmerken

  • Groene Punt

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Irriterend voor de ogen.Bevat Protease (subtilisin). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

Unilever

829996