Een afbeelding van Ariel Original vloeibaar wasmiddel

Ariel Original vloeibaar wasmiddel

45 wasbeurten
21.29
45 wasbeurten

Ariel original vloeibaar wasmiddel maakt je witte was uitzonderlijk goed schoon en gaat zweetvlekken tegen.

  • Maakt je witte was helderder schoon
  • Verwijdert dofheid uit je kleren
  • Fles 100% recyclebaar
  • Vloeibaar wasmiddel met uitzonderlijke vlekverwijdering

Omschrijving

Extra informatie

Zeer moeilijke vlekken behandel je voor met Ariel vloeibaar wasmiddel. Daarna stop je je kleding in de wasmachine. Voor het beste resultaat leg je de met wasmiddel gevulde doseerdop in de trommel van je wasmachine. Ariel original is ook beschikbaar als waspoeder en in pods.

Inhoud en gewicht

2.475 Liter

Kenmerken

  • Schadelijk

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houdenBIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelenNA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

822473