50%

korting

Airwick Luchtverfrisser pure lentedauw

250 mlNormale prijs per LT 13,96
3.49
1.74
250 ml

Air wick pure luchtverfrisser lentedauw stimulerend is een luchtverfrisser die vieze geurtjes elemineert en zorgt voor een frisse en aangename sfeer in huis. Werkt tot een uur lang.

Omschrijving

Extra informatie

Air wick pure luchtverfrisser spray verwijdert vieze geurtjes en zorgt voor een frisse en aangename geur in huis. De nieuwe formule bevat geen water, hierdoor laat deze luchtverfrisser spray geen vochtige nevel achter. De pure lentedauw luchtverfrisser spray versterkt je huis met speelsheid en roept de hoop en vreugde op van een verjongende natuur, zonder toegevoegd water.

Inhoud en gewicht

0.16 Kilogram

Kenmerken

  • Ontvlambaar

Gevarenaanduiding

EUH208:Bevat Hexyl Cinnamal and tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes. Kan een allergische reactie veroorzaken.H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.H229 - Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

820194