Een afbeelding van Airwick Freshmatic max white flowers navulling

Airwick Freshmatic max white flowers navulling

250 mlPrijs per LT 15,96
3.99
250 ml

Creëer een optimale sfeer in huis met de frisse geur van witte bloemen. U kiest zelf de gewenste geurintensiteit.

  • Navulling voor de Air Wick Freshmatic Max Automatische Spray
  • Geeft automatisch explosies van heerlijke geuren af
  • Met de geur van witte bloemen
  • Heeft drie instellingen voor de geurintensiteit

Omschrijving

Inhoud en gewicht

250 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

Gevarenaanduiding

Gevaar

EUH208:Bevat Geraniol en dl-Citronellol. Kan een allergische reactie veroorzaken.H222:Zeer licht ontvlambare aerosol.

Voorzorgsmaatregelen

P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

714683