Een afbeelding van Glade Discreet relaxing zen

Glade Discreet relaxing zen

8 gPrijs per KG 361,25
2.89
8 g

Glade discreet relaxing zen navulling past in elke discreet houder.

  • Verwijdert slechte geuren en verfrist tot 60 dagen
  • Navulling kan ook als op zichzelf staande houder worden gebruikt

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1 Stuks (piece)

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • Schadelijk voor het milieu

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt huidirritatie.Kan een allergische huidreactie veroorzaken.Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriftenBeschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Leverancier

SC Johnson BEnelux
Postbus 22
3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl

815231