Een afbeelding van Melitta Reinigingstabs esspressomachine

Melitta Reinigingstabs esspressomachine

4 stuksPrijs per KG 172,27

Alleen in de winkel

3.79
4 stuks

Verwijdert dankzij de kracht van actieve zuurstof, alle koffieresten, vetten en oliën die van invloed zijn op de smaak van uw koffie

Omschrijving

Inhoud en gewicht

22 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

ingrediënten : 15% of meer, maar minder dan 30% zuurstofbleekmiddelen, 5% of meer, maar minden dan 15% fosfonaten

1 tablet volstaat voor één toepassing. Neem de onderhoudsinstructies van de producent van het toestel in acht en handel overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van uw toestel. Afhankelijk van het merk en soort machine kan de Melitta reinigingstablet voor een optimale reiniging direct in het voor poeder voorziene reservoir worden gedaan.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

"Veroorzaakt ernstige oogirritatie."

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

Melitta Nederland B.V.
Postbus 340, 4200 AH Gorinchem
0183-642626

813270