Een afbeelding van Melitta Antikalk vloeibaar filterkoffiemachine

Melitta Antikalk vloeibaar filterkoffiemachine

per stuk
2.49
per stuk

Verwijdert op efficiënte wijze kalkresten die bij iedere koffiezetbeurt in de waterleidingen worden afgezet

  • Vloeibaar

Omschrijving

Inhoud en gewicht

325 Gram

Kenmerken

  • Corrosief

Koffiemachine 1. Vul het waterreservoir voor de helft met schoonwater. Voeg 1/6 deel ontkalkingsvloeistof toe aan het water 2. Stop een nieuw koffiefilter in de filterhouder en zet het apparaat aan 3. Laat het koffieapparaat helemaal doorlopen met het ontkalkingsvloeistof 4. Wacht 15 minuten en giet het ontkalkingsvloeistof daarna opnieuw in het waterreservoir. Herhaal het proces nu 5. Laat uw koffie apparaat nu 2 maal doorlopen met schoon water, hierna is uw koffieapparaat weer gereed voor gebruik Waterkoker 1. Waterkoker tot aan de kalkaanzet met helder water vullen 2. Eén deelstreep van de flesinhoud per 500 ml water in de waterkoker gieten 3. Water met opgeloste mengsel verhitten, niet laten koken 4. Opgelost mengsel ca. 30 min. laten inwerken 5. Apparaat 2x grondig naspoelen door zuiver water te koken

Gevarenaanduiding

Gevaar

"Veroorzaakt huidirritatie." "Veroorzaakt ernstig oogletsel."

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Oog bescherming / gelaat bescherming dragen BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.

Leverancier

Melitta Nederland B.V.
Postbus 340, 4200 AH Gorinchem
0183-642626

806862