Een afbeelding van Melitta Antikalk tabletten filterkoffiemachine

Melitta Antikalk tabletten filterkoffiemachine

per pak

Alleen in de winkel

2.49
per pak

Verwijdert op efficiënte wijze kalkresten die bij iedere koffiezetbeurt in de waterleidingen worden afgezet

  • Tabletten

Omschrijving

Inhoud en gewicht

620 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk

Ingrediënten

ingrediënten : minder dan 5% zuurstofbleekmiddelen

Niet geschikt voor apparaten met zink, marmer of email Voor filterkoffiezetmachines en waterkokers: Met Melitta® ontkalker kunt u hardnekkige kalkaanslag eenvoudig en grondig verwijderen. Neem de gebruiksaanwijzing van het apparaat in acht.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

"Veroorzaakt huidirritatie." "Veroorzaakt ernstig oogletsel." "Kan brand bevorderen; oxiderend." "Schadelijk bij inslikken." "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Oog bescherming / gelaat bescherming dragenBij onwel voelen een arts raadplegen.

Leverancier

Melitta Nederland B.V.
Postbus 340, 4200 AH Gorinchem
0183-642626

806861