Een afbeelding van Glade Brise one touch duo Bali sandalwood

Glade Brise one touch duo Bali sandalwood

20 mlPrijs per LT 149,50
2.99
20 ml

Navulling voor Glade by Brise one touch.

Omschrijving

  • GLADE TOUCH&FRESH NAVUL DUO SENSUAL SANDALWOOD & JASMINE

Inhoud en gewicht

20 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

Gevarenaanduiding

Gevaar

Zeer licht ontvlambare aerosol.Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriftenVerwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van stof/ rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl

811049