Een afbeelding van Dreft Wasmiddel donker

Dreft Wasmiddel donker

24 wasbeurten

Alleen in de winkel

6.29
24 wasbeurten

Dreft vloeibaar wasmiddel zwart & donker 1.32 Ltr fles 24 sc

  • Niets is veiliger dan Dreft is al meer dan 60 jaar de slogan
  • Was uw zwarte of donkere texiel veilig en schoon met dreft
  • Voor dagelijks gebruik

Omschrijving

  • WASMIDDEL VLOEIBAAR ZWART & DONKER

Extra informatie

De kleren waarin je je het Best voelt, draag je en was je ook het vaakst. Daardoor lopen ze het risico snel te verslijten. Dreft helpt de kleurintensiteit van uw lievelingskleren te beschermen, was na was. Zo kun je je er lang goed in voelen!

Inhoud en gewicht

24 Gebruik. 1320 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk

Ingrediënten

Ingrediënten: 5-15% anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, <5% zeep, enzymen, Phenoxyethanol, Parfums

Geschikt voor witte, gekleurde en donkere was. 2) 4-5kg: zacht water 38ml extra vuil 59ml, Gemiddeld water 55 ml extra vuil 63ml. Hard water 59ml, extra vuil 68 ml. Vanaf 6kg 13ml extra wasmiddel toevoegen. Handwas 10L, voeg 42 ml wasmiddel toe. Niet geschikt voor voorwas.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.EUH208:Bevat Benzoisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

Blue Sun Consumer Brands B.V.
Kuifmees 64 - 3435 RG Nieuwegein Nederland
+31 (0) 30 7632170

810708