Een afbeelding van Dreft Wasmiddel

Dreft Wasmiddel

16 wasbeurten
5.99
16 wasbeurten

Dreft vloeibaar wasmiddel normaal 0.88 Ltr fles 16 sc

  • Niets is veiliger dan Dreft is al meer dan 60 jaar de slogan
  • Was uw gekleurde of witte textiel veilig en schoon met dreft
  • Voor dagelijks gebruik
  • Neutrale geur

Omschrijving

Extra informatie

Nieuwe compacte formule: minder ml per wasbeurt - nieuwe verbeterde formule: nog betere kleurbescherming, en niet-ionische oppervlakte actieve stoffen van plantaardige oorsprong beter voor het milieu - nieuw packaging design

Inhoud en gewicht

880 Centiliter

Kenmerken

  • Schadelijk

Ingrediënten

Ingrediënten: 5-15% anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, <5% zeep, enzymen, Phenoxyethanol, Parfums, Benzyl salicylate, citronellol, Coumarin,
hexyl cinammal, linalool

1) Geschikt voor witte, gekleurde en donkere was. 2) +9kg: 110 ml, 6-8kg: 85 ml, 4-5kg: 55 ml. Een dopje is 50ml. 3) Handwas max 10, voeg 42 ml wasmiddel toe. Niet geschikt voor wol en zijde.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.EUH208:Bevat Benzoisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

BlueSun Consumer brands B.V.
Archimedesbaan 16 B - 3439 ME Nieuwegein - Nederland
+31 (2) 08080434

810707