Dreft Wasmiddel ochtendfris

16 wasbeurten

Alleen in de winkel

5.29
16 wasbeurten

Dreft vloeibaar wasmiddel ochtendfris 0.88 Ltr fles 16 sc

  • Niets is veiliger dan Dreft is al meer dan 60 jaar de slogan
  • Was uw gekleurde of witte textiel veilig en schoon met dreft
  • Voor dagelijks gebruik
  • Frisse geur

Omschrijving

Extra informatie

Vloeibaar wasmiddel met een heerlijk fris parfum

Inhoud en gewicht

880 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

Ingrediënten: 5-15% anionogene oppervlakte actieve stoffen, <5% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen zeep, enzymen, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, parfums, alpha-isomethyl ionone, benzyl salicylate, citronellol, linalool

Gevarenaanduiding

H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.EUH208:Bevat Benzoisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor de specifieke wasvoorschriften van het product verwijzen we je door naar de verpakking.

Leverancier

BlueSun Consumer brands B.V.
Kuifmees 64 - 3435 RG Nieuwegein - Nederland
+31 (0) 30 7632170

810657