HG Parket vloerolie reiniger

1 lPrijs per LT 7,25
7.25
1 l

Het regelmatig dweilen van olievloeren is geen enkel probleem dankzij HG olievloer reiniger (HG product 62). Deze heerlijk fris ruikende dweilreiniger is speciaal ontwikkeld voor het regelmatig en toch veilig reinigen van met olie behandelde of onbehandelde houten vloeren. Deze unieke dweilreiniger tast de olie en het hout absoluut niet aan. Ook geschikt voor kurkvloeren!

Omschrijving

Inhoud en gewicht

20 Usage. 1 Liter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

bevat o.a.: niet ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5% parfums

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstige oogirritatie....

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Fles rechtop vervoeren en bewaren. Los 50ml (een half kopje) HG olievloer reiniger op in 2,5 liter lauw water. Vervolgens de vloer moppen of dweilen met een goed uitgewrongen mop of dweil en deze regelmatig uitspoelen in de gemaakte oplossing. Na de handeling niet naspoelen of nadweilen maar de vloer uit zichzelf laten drogen.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere
036‑5494700https://www.hg.eu

598228