Een afbeelding van Glade Sense & spray sandalwood & jasmine navul

2e

gratis

Glade Sense & spray sandalwood & jasmine navul

18 mlNormale prijs per LT 230,56
4.15
18 ml

Glade sense & spray sensual sandalwood & jasmine navulling verspreidt een comfortabele geur van warme amber, sandelhout, bergamot en jasmijn.

  • Deze navulling past in de glade sense & spray houder
  • Sense & spray werkt op basis van een bewegingssensor
  • Een heerlijke geur wanneer je het nodig hebt
  • Geur verrijkt met essentiele olien

Omschrijving

Inhoud en gewicht

18 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

- Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriftenVerwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

Leverancier

SC Johnson
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht

797021