Een afbeelding van Steradent Reinigingstabletten triple action plus

Steradent Reinigingstabletten triple action plus

30 stuks
1.69
30 stuks

De steradent triple action plus bruistabletten zijn krachtige, hygienische bruistabletten voor de tandprothese. Ze verwijderen grondig etensresten, bacterien en kalkaanslag.

  • Met actieve zuurstof die etensresten, bacterien en kalkaanslag verwijdert
  • Geschikt voor volledige en gedeeltelijke protheses
  • Vormt geen risico voor metalen onderdelen en veroorzaakt geen corrosie
  • Doodt 99,9% van de bacterien

Omschrijving

Inhoud en gewicht

30 Stuks

30 tabletten

Kenmerken

  • Schadelijk

  • Groene Punt

Ingrediënten

Samenstelling

Ingredients: Sodium Bicarbonate, Potassium Caroate, Citric Acid, Sodium Sulphate, Sodium Carbonate Peroxide, Sodium Carbonate, PEG-150, Malic Acid, Sodium C10-13 Alkyl Benzenesulphonate, PEG-90, Aroma, Potassium Persulfate, TEAD, Cellulose Gum, Aqua, Sodium Chloride, CI42090, CI28440

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H315:Veroorzaakt huidirritatie.H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.EUH208:Bevat Potassium Persulfate. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.P264:Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Op een koele en droge plaats bewaren.

Leverancier

RB NL Brands B.V.
Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, NL

795972