HG Kachelruit reiniger

0,5 lPrijs per LT 15,98
7.99
0,5 l

HG Kachelruitjes reiniger verwijdert op een gemakkelijke manier roet, vet en teer van glazen ruiten van kachels en haarden.

  • Geschikt voor verwijderen van lichte roetaanslag op bakstenen en schouwen

Omschrijving

Inhoud en gewicht

500 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

Ingrediënten

bevat o.a.: niet ionogene en anionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten < 5%

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.Veroorzaakt ernstig oogletsel...

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Het te behandelen oppervlak dient koud te zien voordat er begonnen wordt met de behandeling. Spray HG kachelruitjes reiniger op de kachelruiten. Laat dit 3 tot 5 minuten inwerken en neem het vervolgens af met een natte spons. Bij hardnekkige vervuiling op de kachelruitjes de behandeling herhalen.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere
https://www.hg.eu

598141