Een afbeelding van Dreft Wasmiddel delicate & wool

Dreft Wasmiddel delicate & wool

24 wasbeurten
5.29
24 wasbeurten

Dreft vloeibaar wasmiddel wol & zijde 1.32 Ltr fles 24 sc

  • Niets is veiliger dan Dreft is al meer dan 60 jaar de slogan
  • Was uw wol & zijde veilig en schoon met dreft
  • Voor dagelijks gebruik

Omschrijving

  • WASMIDDEL VLOEIBAAR

Extra informatie

Vloeibaar wasmiddel speciaal voor delicate stoffen zoals wol en zijde

Inhoud en gewicht

24 Gebruik. 1.32 Liter

Kenmerken

  • Schadelijk

Ingrediënten

Ingrediënten: 5-15% anionogene oppervlakte actieve stoffen, niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen <5% zeep, enzymen, Phenoxyethanol, Parfums, Benzyl Salicylate, Citronellol.

1) Geschikt voor witte, gekleurde en donkere was. 2) 4-5kg: 85ml. 2-3kg - 55ml Een dopje is 50ml. 3) Handwas max 10L, voeg 42 ml wasmiddel toe. Niet geschikt voor voorwas.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.EUH208:Bevat Benzoisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P313:Een arts raadplegen.

Leverancier

Bluesun Consumer Brands B.V.
Archimesbaan 16 B - 3439 ME Nieuwegein Nederland
31 2 08080434

792264