HG Laminaat kracht reiniger

1 lPrijs per LT 6,99
6.99
1 l

Het verwijderen van hardnekkig vuil of vet van laminaat hoeft geen probleem te zijn. HG laminaat krachtreiniger (HG product 74) is namelijk speciaal ontwikkeld voor het veilig en toch snel verwijderen hiervan. Dit product is verder uitstekend geschikt voor het verwijderen van beschermfilms, zoals HG laminaat beschermfilm met glans (HG product 70).

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1 Liter

Kenmerken

  • Corrosief

Ingrediënten

bevat o.a.: niet ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfaten < 5% conserveringsmiddelen: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstig oogletsel.Bevat 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken...

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Draag oogbescherming.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Fles rechtop vervoeren en bewaren. Vorstvrij bewaren. Voor de normale krachtige reiniging: Los 1 liter HG laminaat krachtreiniger op in een halve emmer (5L) lauw water. Breng dit op met behulp van een goed uitgewrongen dweil of mop. Spoel deze regelmatig goed uit in de gemaakte oplossing. Niet naspoelen of nadweilen en de vloer uit zichzelf laten drogen. Het resultaat is een schone laminaatvloer. Voor het verwijderen van HG laminaat beschermfilm met glans (HG product 70): Giet HG laminaat krachtreiniger onverdund in een emmer. Breng het aan met behulp van een goed uitgewrongen mop of dweil. Laat het enige minuten inwerken en neem daarna de vloeistof op met behulp van een schone en goed uitgewrongen dweil. Aansluitend nog 1 à 2 maal nadweilen met een goed uitgewrongen dweil.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere
036‑5494700https://www.hg.eu

579488