HG Tegelreiniger glansher

1 lPrijs per LT 7,59
7.59
1 l
Tegelvloeren reinigen met glansherstel

Omschrijving

Extra informatie

HG tegelreiniger glansherstellend (vloerfris) (HG product 17) is een heerlijk fris ruikende, geconcentreerde, dweilreiniger met glansherstel. Speciaal ontwikkeld voor het regelmatig reinigen van zowel poreuze als niet-poreuze vloertegels, plavuizen en niet-kalkhoudend natuursteen. Dit product verdiept tevens de kleur en structuur van de tegels. 1 liter is goed voor wel 20 dweilbeurten.

Inhoud en gewicht

1 Liter. 20 Usage

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

bevat o.a.: niet ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5% conserveringsmiddelen: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone; parfums

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Bevat Triisobutylphosphate. Kan een allergische reactie veroorzaken...

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Vorstvrij bewaren. Los 50ml (een half kopje) HG tegelreiniger glansherstel op in een halve emmer (5L) lauw water. De vloer moppen of dweilen met een goed uitgewrongen mop of dweil en deze regelmatig goed uitspoelen in de gemaakte oplossing. Niet naspoelen of nadweilen en de vloer uit zichzelf laten drogen.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere
https://www.hg.eu

579479