HG Waterdicht textiel

300 mlPrijs per LT 24,50
7.35
300 ml
Maak uw regenjas waterdicht.

Omschrijving

Extra informatie

HG water, olie, vet & vuil dicht voor textiel is het allerbeste product in zijn soort om al uw regen-, skikleding en moonboots te beschermen tegen regen, sneeuw en vervuiling.

Inhoud en gewicht

300 Milliliter

Kenmerken

  • Gezondheidsgevaar

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • Ontvlambaar

  • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

bevat o.a. alifatische koolwaterstoffen > 30%

Gevarenaanduiding

Zeer licht ontvlambare aerosol.Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.Veroorzaakt huidirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Inademing van spuitnevel vermijden.Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Fles rechtop vervoeren en bewaren. Zorg ervoor dat het te behandelen materiaal schoon en droog is. Houd de spuitbus zoveel mogelijk rechtop en spuit op ongeveer 20cm afstand het product in gelijkmatige banen op het te behandelen stuk textiel. Na ongeveer een uur drogen is het materiaal weer klaar voor gebruik, krachtig beschermd tegen vuil en laat het geen water meer door.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere
https://www.hg.eu

579489