HG Stickeroplosser

250 mlPrijs per LT 22,36
5.59
250 ml

Stickers maar ook plakband, lijmresten, teerspatten, hakstrepen, olie……en nog heel veel meer hardnekkige problemen worden met HG stickeroplosser eenvoudig opgelost, op vrijwel alle ondergronden.

Omschrijving

Inhoud en gewicht

300 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Gezondheidsgevaar

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

bevat o.a. aromatische koolwaterstoffen > 30% niet ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%

Gevarenaanduiding

Ontvlambare vloeistof en damp.Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Inademing van damp vermijden.

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Gebruik HG stickeroplosser altijd onverdund en probeer het vooraf altijd uit. Voor het verwijderen van papieren stickers dient het met een kwastje opgebracht te worden. Voor het verwijderen van kunststof stickers moet eerst een hoekje losgemaakt worden, zodat het mogelijk is om iets tussen de sticker en de ondergrond te laten lopen. Laat het daarna even inwerken, waarna de sticker eenvoudig verwijderd kan worden. Om de eventuele lijmresten te verwijderen, kan HG stickeroplosser nogmaals aangebracht worden. Na enige seconden kunnen de lijmresten met een doek verwijderd worden.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere
https://www.hg.eu

55696