AH Toiletblok vast lavendel

40 gPrijs per KG 19,75
0.79
40 g

Toiletblok Lavendel met geurstrips, reinigt het toilet bij iedere spoeling.

  • Met geurstrips
  • Voor een frisse geur in de wc

Omschrijving

Inhoud en gewicht

40 Gram

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij onwel voelen een arts raadplegen.

627132