AH Toiletblok vast lavendel navul

2 x 40 gPrijs per KG 12,38
0.99
2 x 40 g

Omschrijving

Inhoud en gewicht

2 Stuk

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bevat LIMONENE, LINALOOL, 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

627130