Mr Muscle Staalfix

Prijs per LT 7,75200 ml
1.55
200 ml

Mr Muscle Staalfix reinigt, beschermt en geeft glans aan roestvrijstaal en chroom.

  • Voor gebruik op aanrechten, pannen, bestek, gootstenen, kranen etc.
  • Verwijdert moeiteloos vet, vuil, aanslag en kalk
  • Beschermt tegen watervlekken

Omschrijving

  • Mr Muscle Staalfix

Inhoud en gewicht

200 Milliliter

Kenmerken

  • Groene Punt

Ingrediënten

Ingrediënten: < 5% niet-ionogene oppervlakte actievestoffen, > 30% alifatische koolwaterstoffen, parfum

Schudden voor gebruik. Mr Muscle Staalfix aanbrengen op een natte doek. Oppervlak schoonmaken. Grondig spoelen of vochtig afnemen. Opwrijven met een droge doek.

VOORZORGSMAATREGELEN: Gevaar Bevat: isotridecanol, geëthoxyleerd. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Een bescherming voor de ogen dragen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Leverancier

SC Johnson Benelux Consumentenvoorlichting Nederland
Postbus 22, 3640 AA Mijdrecht
0800 0200 333infoNL@scj.comhttps://www.scjohnson.nlhttps://www.scjohnson.com

580477