Een afbeelding van Brise One touch minispray lily of valley navul

Brise One touch minispray lily of valley navul

2 x 10 mlPrijs per LT 149,50

Alleen in de winkel

2.99
2 x 10 ml

Navulling voor Glade by Brise one touch. Betover je zintuigen met de delicate geuren van bloemen van over de hele wereld. Geniet van de frisse geuren van lelies, Turkse rozen en viooltjes uit Hawaï.

Omschrijving

  • GLADE TOUCH&FRESH NAVUL DUO MUGUET

Inhoud en gewicht

20 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Schadelijk

Gevarenaanduiding

Gevaar

Zeer licht ontvlambare aerosol.Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriftenVerwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Inademing van stof/ rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl

587789