Een afbeelding van Cillit Bang Kalk & glans turbo power reiniger

Cillit Bang Kalk & glans turbo power reiniger

750 mlPrijs per LT 4,25

Alleen in de winkel

3.19
750 ml

De unieke Cillit Bang Kalk & Glans Turbo Power-formule verwijdert snel, simpel en doeltreffend zeepresten, hardnekkige kalkaanslag, roestvlekken en vuil.

  • Werkt in enkele seconden
  • Voor lichte of hardnekkige kalkaanslag, zeepresten, roest en dagelijks vuil
  • Voor een groot aantal oppervlakken zoals keramiek en glas
  • Ideaal voor grote oppervlakken

Omschrijving

Extra informatie

Cillit Bang Kalk & Glans Turbo Power pakt zelfs de meest ernstige probleemvlekken hard aan. Met Cillit Bang ziet elk oppervlak er binnen de kortste keren weer stralend uit.

Inhoud en gewicht

750 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk

Ingrediënten

Ingrediënten: minder dan 5% anionogene oppervlakteactieve stoffen. Parfum. www.rbeuroinfo.com

1) Draai de sprayknop op de stand "ON". 2) Spuit het schuim op het gewenste oppervlak en laat het enkele seconden inwerken. 3) Schrog, veeg af, en spoel af. Plaats tenstlotte de sprayknop terug in de "OFF"-stand.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H315:Veroorzaakt huidirritatie.H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P264:Na het werken met dit product de handen grondig wassen.P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

RB Hygiene Home Netherlands
Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp
+31 (0)23 558 4500https://www.rbeuroinfo.com

580468