Een afbeelding van John Frieda Frizz ease moisture barrier hairspray

John Frieda Frizz ease moisture barrier hairspray

250 mlPrijs per LT 43,96

Alleen in de winkel

10.99
250 ml

Deze sneldrogende haarspray houd lang en blijft sterk. Ook vormt deze haarspray een onmiddellijke barrière tegen vocht en gaat de strijd aan met pluizig haar, regen en zon.

  • Geeft glans, houdt lang en blijft sterk
  • Houdt zelfs gedetailleerde kapsels de hele dag in model
  • Bevat een uv-filter

Omschrijving

Inhoud en gewicht

250 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Gezondheidsgevaar

Gevarenaanduiding

Gevaar

H222:Zeer licht ontvlambare aerosol.H340:Kan genetische schade veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).H350:Kan kanker veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)

Voorzorgsmaatregelen

P201:Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.P202:Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.P211:Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.P251:Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P308+P313:Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.P405:Achter slot bewaren.P410+P412:Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Leverancier

John Frieda

110794622