Panadol Zapp 500 mg

20 stuks
3.59
20 stuks

  • Panadol zapp wordt gebruikt bij: hoofdpijn, kiespijn, spierpijn, spit, zenuwpijn, menstruatiepijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na inenting.
  • Bij pijn en koorts
  • 500 mg paracetamol per tablet
  • Filmomhulde tablet

Omschrijving

  • PANADOL ZAPP

Extra informatie

Wordt sneller in de maag opgenomen.

Panadol zapp behoort tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben.

Inhoud en gewicht

20 Stuk

Samenstelling

actief bestanddeel

Werkzame stof: paracetamol 500 mg.

Te gebruiken bij

Gebruiksinstructies: in geheel doorslikken met voldoende water, 4 uur tussenpozen aanhoudenGebruiksbeperking: Lever- of nierstoornissen, syndroom van Gilbert, Glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie, hemolytische anemie, uitdroging, chronische ondervoeding, astma met allergie voor aspirine, infectie met ademhalingsproblemen, misselijkheid/braken na inname paracetamol. Niet i.c.m. bepaalde andere geneesmiddelen. Bij pijn niet langer gebruiken dan 5 dagen, bij koorts niet langer gebruiken dan 3 dagen. Niet langer gebruiken dan 14 dagen.Contra-indicatie: Allergie voor één van de werkzame stoffen in dit geneesmiddel.Indicatie: Ter verlichting bij hoofdpijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn of menstruatiepijn.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Gebruik niet meer dan 5 tabletten per dag zonder met een arts te overleggen.

Dosering

  • Max. Dagdosering: 4-6, afhankelijk leeftijd
  • Dosering: 1-2, afhankelijk leeftijd

Houdbaarheid: Niet meer gebruiken na uiterste houdbaarheidsdatum. Te vinden op etiket achter 'EXP' staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.Verwijderinstructies: Spoel geneesmiddelen niet door gootsteen of WC en gooi niet in prullenbak.Bewaaradvies: Buiten bereik en zicht van kinderen houden in goed afgesloten oorspronkelijke (buiten)verpakking beneden de 25 °C.

  • RVG nummer 26469

110407653