Beter voor Koe, Natuur & Boer

Met ons Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma werken we ook aan dierenwelzijn voor onze rundvleesketen. Dit doen we om op een circulaire manier de ketens in te richten. Door melkkoeien het eind van hun carrière als melkkoe in te zetten als rundvlees, vergroten we het aanbod rundvlees van Nederlandse bodem en geven we de melkkoeien extra waarde. Zo komt ons rundvlees niet alleen van dichtbij, maar hebben de koeien die we gebruiken voor rundvlees ook genoten van de dierenwelzijnseisen vanuit het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma

Een waarheid als een koe

Grazen, rusten en herkauwen, dat vindt een koe het allerfijnst. In de beoordeling van het dierenwelzijn van de koe wordt daar dan ook op goed op gelet. Het vlees kan worden beloond met 1 of meer sterren van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Hoe meer sterren er op de verpakking staan, hoe diervriendelijker het product is.

Onze verschillende soorten rundvlees