Bescherming van mensenrechten en milieu

Steeds meer consumenten willen weten wat er op hun bord ligt, waar producten vandaan komen en hoe ze worden gemaakt. We verkopen bij Albert Heijn ruim 11.000 huismerkproducten en meer dan 46.000 producten in totaal. Producten die vaak in Nederland, maar ook op veel verschillende plekken op de wereld worden geproduceerd zoals terug te vinden op deze wereldkaart. Dit brengt voor ons een verantwoordelijkheid met zich mee. Verantwoordelijkheid ten aanzien van de mensen die werkzaam zijn in de keten, het welzijn van dieren en het milieu.

Duurzaamheidseisen

We willen dat klanten met een gerust hart boodschappen kunnen doen. Daarom worden leveranciers van huismerkproducten volgens sociale en milieustandaarden gecertificeerd; dat zien wij als een belangrijke basis. Daarnaast hanteren we, als onderdeel van onze inkoopvoorwaarden, gedragsregels voor onze leveranciers. Deze zijn samengebracht in de zogeheten Standards of Engagement.

Lees meer over onze duurzaamheidseisen. En over ons aangescherpte social compliance beleid waarmee wij verdere stappen zetten om onze toeleveringsketens te versterken op het gebied van mensenrechten.

Bekijk voorbeelden van hoe wij duurzaamheid samen met leveranciers en de AH Foundation in onze ketens uitvoeren.

Naar onze duurzaamheidseisen
Naar ons aangescherpte social compliance beleid

Wat is due diligence precies?

We zijn ons er echter van bewust dat certificering niet alle problemen oplost. Daarom hebben we een aanpak opgezet om de ketens van producten uit risicolanden – landen waar de bescherming van mensenrechten en milieu niet vanzelfsprekend is – verder te onderzoeken. Dat heet onze due diligence aanpak. We hebben meer controle en kunnen sneller veranderingen doorvoeren in de productieketen van onze huismerkproducten. Onze due diligence aanpak is gebaseerd op de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Als aanvulling op ons due diligence beleid willen we nog een stap zetten. Wij vinden het belangrijk om aandacht te geven aan de rechten van vrouwen binnen Albert Heijn en in onze ketens. Lees hier het statement over vrouwenrechten.

Naar onze algemene due diligence aanpak

Resultaten van de aanpak

Due diligence is een continu proces. Het start met een impact assessment. Hierbij worden potentiële en daadwerkelijke risico’s en negatieve effecten voor mens en milieu geïdentificeerd en beoordeeld. Ook worden prioriteiten gesteld, want sommige problemen zijn ernstiger en groter dan andere. Dat doen we samen met experts, rechthebbenden en andere belanghebbenden, zoals overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Daarna stellen we een actieplan op en werken we met onze leveranciers en andere partijen samen om te zorgen dat negatieve effecten worden aangepakt en zoveel mogelijk worden voorkomen of verminderd. Vervolgens informeren we de buitenwereld over de resultaten van de aanpak – over de successen en de uitdagingen waar we tegenaanlopen – en over de vervolgstappen in het proces.

Uitgebreid lezen over deze onderwerpen?

Rapportage duurzame cacao keten 2020

Mensenrechten due diligence rapport 2021