Aardappel, groente, fruit

Salades, pizza, maaltijden

Vlees, vis

Vegetarisch, vegan en plantaardig

Kaas, vleeswaren, tapas

Zuivel, eieren, boter

Bakkerij

Ontbijtgranen en beleg

Chips, noten, toast, popcorn

Snoep, chocolade, koek

Tussendoortjes

Koffie, thee

Frisdrank, sappen, siropen, water

Wijn en bubbels

Bier en aperitieven

Pasta, rijst en wereldkeuken

Soepen, sauzen, kruiden, olie

Diepvries

Drogisterij

Baby en kind

Huishouden

Huisdier

Koken, tafelen, vrije tijd

Online aanbiedingen

Gall & Gall acties

Gall & Gall Premium

Etos acties

<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><defs><symbol id="svg_chevron-back" viewBox="0 0 24 24"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M14.707 19.707a1 1 0 01-1.414 0L5.586 12l7.707-7.707a1 1 0 111.414 1.414L8.414 12l6.293 6.293a1 1 0 010 1.414z"/></symbol><symbol id="svg_chevron" viewBox="0 0 24 24"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.293 4.293a1 1 0 011.414 0L18.414 12l-7.707 7.707a1 1 0 01-1.414-1.414L15.586 12 9.293 5.707a1 1 0 010-1.414z"/></symbol><symbol id="svg_chevron-down" viewBox="0 0 24 24"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M19.707 9.293a1 1 0 010 1.414L12 18.414l-7.707-7.707a1 1 0 111.414-1.414L12 15.586l6.293-6.293a1 1 0 011.414 0z"/></symbol><symbol id="svg_checkmark-circled" viewBox="0 0 24 24"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M12 23c6.075 0 11-4.925 11-11S18.075 1 12 1 1 5.925 1 12s4.925 11 11 11zM4.764 11.671l5.835 7.086L18.425 7.61a1 1 0 00-1.637-1.15l-6.316 8.997L6.307 10.4a1 1 0 00-1.543 1.271z"/></symbol><symbol id="svg_circle" viewBox="0 0 24 24"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M12 21a9 9 0 100-18 9 9 0 000 18zm0 2c6.075 0 11-4.925 11-11S18.075 1 12 1 1 5.925 1 12s4.925 11 11 11z"/></symbol><symbol id="svg_icon-acties" viewBox="0 0 24 24"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M14.917 2.974c-.283.012-.633.157-1.01.533-.235.235-.522.666-.75 1.2-.135.313-.235.63-.294.923.016.123.027.247.032.37h2.55a3.558 3.558 0 00.548-.407c.377-.377.521-.727.533-1.01.01-.263-.086-.629-.533-1.076-.447-.447-.813-.544-1.076-.533zM11.85 2.91a4.9 4.9 0 01.643-.816c.623-.623 1.423-1.079 2.34-1.117.938-.04 1.821.364 2.574 1.117.753.753 1.156 1.637 1.117 2.574-.02.48-.154.926-.366 1.333H21.1c1.12 0 1.9.919 1.9 2v2c0 .507-.198.986-.507 1.342A1.85 1.85 0 0121.1 12h-.144v8c0 1.527-1.132 2.956-2.756 2.956H5.8c-1.624 0-2.756-1.429-2.756-2.956v-8H2.9C1.78 12 1 11.081 1 10V8c0-1.081.78-2 1.9-2h2.642a3.152 3.152 0 01-.366-1.333c-.04-.937.364-1.821 1.117-2.574C7.046 1.34 7.93.937 8.867.976c.917.038 1.717.494 2.34 1.117.23.23.447.509.643.816zM8.256 6a3.736 3.736 0 01-.25-.164 2.581 2.581 0 01-.299-.243c-.376-.377-.521-.727-.533-1.01-.01-.263.086-.629.533-1.076.447-.447.813-.544 1.076-.533.283.012.633.157 1.01.533.235.235.522.666.75 1.2.135.313.235.63.294.923a4.742 4.742 0 00-.032.37h-2.55zm-.279 2H11v2H3V8h4.977zm7.702 0H21v2h-8V8h2.679zM11 21.044V12H4.956v8c0 .673.468 1.044.844 1.044H11zM13 12v9.044h5.2c.376 0 .844-.371.844-1.044v-8H13z"/></symbol><symbol id="svg_icon-onlinebestellen" viewBox="0 0 24 24"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 4c0-.986.784-2 2-2h10c.527 0 1.044.18 1.432.568.388.388.568.905.568 1.432v2h4.9c.53 0 1.196.19 1.632.845l.003.005 2.897 4.395.002.003c.233.35.566.953.566 1.652V17c0 .527-.18 1.044-.568 1.432-.388.388-.905.568-1.432.568h-.335a3.5 3.5 0 01-6.914.1H9.75a3.501 3.501 0 01-6.898 0H2c-.986 0-2-.784-2-2V4zm3.091 13.1a3.5 3.5 0 016.418 0H12V4H2v13.1h1.091zM22 17h-.637a3.5 3.5 0 00-6.372.1H14V8h4.898l2.867 4.35.003.005c.074.11.136.223.178.329A.608.608 0 0122 12.9V17zm-3.132-9.045l-.003-.005.035-.023.8-.527-.8.533-.032.022zM18.2 17a1.5 1.5 0 100 3 1.5 1.5 0 000-3zM4.8 18.5a1.5 1.5 0 113 0 1.5 1.5 0 01-3 0z"/></symbol><symbol id="svg_icon-eerdergekocht" viewBox="0 0 24 24"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10 5a2 2 0 114 0h-4zM8 5H6.766a3 3 0 00-2.977 2.628l-1.5 12A3 3 0 005.266 23h1.861a3.484 3.484 0 01-.627-2H5.266a1 1 0 01-.993-1.124l1.5-12A1 1 0 016.766 7h10.468a1 1 0 01.993.876l.034.272c.795.33 1.529.778 2.18 1.322l-.23-1.842A3 3 0 0017.234 5H16a4 4 0 00-8 0zm4.4 12a1 1 0 011 1v3.4a1 1 0 01-1 1H9a1 1 0 110-2h.542A7.054 7.054 0 018 16c0-3.852 3.148-7 7-7s7 3.148 7 7c0 3.497-2.566 6.422-5.963 6.89a1 1 0 11-.274-1.98C18.166 20.577 20 18.502 20 16c0-2.748-2.252-5-5-5s-5 2.252-5 5a5.04 5.04 0 001.4 3.488V18a1 1 0 011-1z"/></symbol><symbol id="svg_icon-folder" viewBox="0 0 24 24"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M18.245 5.02c.98-.155 1.755.562 1.755 1.35v10.832c0 .627-.486 1.229-1.245 1.349l-4 .632c-.98.154-1.755-.562-1.755-1.35V7.001c0-.628.486-1.23 1.245-1.35l4-.631zm-4.582 16.084c.448.107.924.13 1.404.054l4-.632C20.719 20.266 22 18.89 22 17.202V6.369c0-2.14-2-3.651-4.067-3.325l-4 .632A3.553 3.553 0 0012 4.643a3.553 3.553 0 00-1.933-.967l-4-.632C3.999 2.718 2 4.23 2 6.37v10.833c0 1.688 1.28 3.063 2.933 3.324l4 .632c.48.076.956.053 1.404-.054h3.326zM11 7v10.832c0 .788-.775 1.504-1.755 1.35l-4-.632C4.486 18.43 4 17.829 4 17.2V6.37c0-.787.775-1.504 1.755-1.35l4 .633C10.514 5.772 11 6.373 11 7z" fill="currentColor"/></symbol><symbol id="svg_caret-right" viewBox="0 0 24 24"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10.293 7.293a1 1 0 011.414 0L16.414 12l-4.707 4.707a1 1 0 01-1.414-1.414L13.586 12l-3.293-3.293a1 1 0 010-1.414z"/></symbol></defs></svg>