Hier vind je de actievoorwaarden.

 

Actievoorwaarden winactie kookboek Holtkamp

 

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande-winactie kookboek van Holtkamp (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande, onderdeel van Albert Heijn B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn is gevestigd op Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam. Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.
 2. De Actie heeft als doel om de volgers van de Allerhande Facebook- en Instagrampagina op te roepen om te delen welke krokettenkoning het ultieme recept van de Holtkamp croquetten moet weten en om vervolgens kans te maken op het kookboek van Holtkamp.
 3. De Actie loopt vanaf het moment van het plaatsen van de actiepost door Allerhande op Facebook en Instagram op 18 april 2018 t/m 23 april 2018.
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.
 5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

 

II. Deelname

 1. Deelnemer aan de Actie is een ieder die onder de actiepost op de Allerhande Facebook- en Instagrampagina deelt welke krokettenkoning het ultieme recept van de Holtkamp croquetten moet weten. Eventuele beelden of recepturen die onder de actiepost op Facebook dan wel Instagram door deelnemers worden geplaatst, worden hierna aangehaald als ‘het Ingezonden Werk’.
 2. Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 3. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram.
 4. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar alsmede personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
 5. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van één (1) maand na de Actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.
 6. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 23 april 2018 onder de actiepost op de Allerhande Facebook- of Instagrampagina te delen welke krokettenkoning een croquettenpakket van Holtkamp verdient.
 7. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
 8. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

 

III. Prijzen

 1. In totaal zijn er twee (4) prijzen te winnen, namelijk vier (4) kookboeken van Cees Holtkamp t.w.v. € 35,- per boek. De prijzen zijn te winnen via Facebook en Instagram. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld.
 2. Uit alle reacties op Facebook en Instagram worden er vier (4) winnaars gekozen. Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest daaruit vier (4) winnaars; twee (2) op Facebook en twee (2) op Instagram. Met de winnaars wordt via Facebook dan wel Instagram contact opgenomen voor de levering van de prijs.
 3. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 4. De winnaars worden op 24 april 2018 bekendgemaakt.
 5. De winnaars worden met naam bekendgemaakt onder de actiepost op de Allerhande Instagrampagina.
 6. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.
 7. Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

 

IV. Aansprakelijkheid

 1. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
 2. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-,computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
 4. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 5. De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

 

V. Slotbepalingen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 3. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar allerhande-online@mpg.today of contact opnemen met de klantenservice, tel. 0800-0305.
 4. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014, van toepassing.

 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 29 maart 2018

 

Lees meer

Actievoorwaarden (720)

sorteer op
recept Har­ti­ge taart met kip en pa­pri­ka

Har­ti­ge taart met kip en pa­pri­ka

1 u. 50 min.
(182)
recept Ge­hakt­pie met erw­ten, pa­pri­ka en wit­te bo­nen

Ge­hakt­pie met erw­ten, pa­pri­ka en wit­te bo­nen

1 u. 15 min.
(53)
recept Plaat­taart met cour­get­te en to­nijn

Plaat­taart met cour­get­te en to­nijn

1 u. 5 min.
(200)
recept Prei­taart met rau­we ham

Prei­taart met rau­we ham

1 u. 10 min.
(435)
recept Len­te­qui­che met sa­la­mi, punt­pa­pri­ka en krui­den

Len­te­qui­che met sa­la­mi, punt­pa­pri­ka en krui­den

1 u. 15 min.
(32)
recept Plaat­taart met zoe­te aard­ap­pel en gei­ten­kaas

Plaat­taart met zoe­te aard­ap­pel en gei­ten­kaas

40 min.
(215)
recept Qui­che met kip & groen­te

Qui­che met kip & groen­te

1 uur
(46)
recept Me­di­ter­ra­ne spi­na­zie­qui­che

Me­di­ter­ra­ne spi­na­zie­qui­che

55 min.
(915)
recept Ge­roos­ter­de cour­get­te & sja­lot met tijm en ore­ga­no

Ge­roos­ter­de cour­get­te & sja­lot met tijm en ore­ga­no

40 min.
(9)
recept Har­ti­ge taart met gar­na­len en room­kaas

Har­ti­ge taart met gar­na­len en room­kaas

45 min.
(181)
recept Gi­no D'Acam­pos Na­po­li­taan­se pas­ta met drie-bo­nen­saus

Gi­no D'Acam­pos Na­po­li­taan­se pas­ta met drie-bo­nen­saus

40 min.
(15)
recept Ita­li­aan­se taart met kip

Ita­li­aan­se taart met kip

1 u. 35 min.
(298)
recept Har­ti­ge taart met ge­rook­te kip en pa­pri­ka

Har­ti­ge taart met ge­rook­te kip en pa­pri­ka

55 min.
(501)
recept Pos­te­lein met wit­te kaas en ore­ga­no

Pos­te­lein met wit­te kaas en ore­ga­no

15 min.
(60)
recept Punt­pa­pri­ka ge­vuld met hal­lou­mi, ja­la­pe­ño en groe­ne krui­den

Punt­pa­pri­ka ge­vuld met hal­lou­mi, ja­la­pe­ño en groe­ne krui­den

40 min.
(17)
recept Cap­puc­ci­no spon­ge­ca­ke met cho­co­mous­se

Cap­puc­ci­no spon­ge­ca­ke met cho­co­mous­se

2 uur
(91)
recept Aard­ap­pel­prei­soep met zalm­bal­le­tjes

Aard­ap­pel­prei­soep met zalm­bal­le­tjes

20 min.
(56)
recept Brood­jes met ja­la­pe­ño's en fe­ta

Brood­jes met ja­la­pe­ño's en fe­ta

20 min.
(19)
recept Gi­no D'Acam­pos pas­ta met au­ber­gi­ne en to­ma­ten-knof­look­saus

Gi­no D'Acam­pos pas­ta met au­ber­gi­ne en to­ma­ten-knof­look­saus

45 min.
(35)
recept Brood­je mi­la­ne­se met par­ra­no snip­pers

Brood­je mi­la­ne­se met par­ra­no snip­pers

15 min.
(2)
recept Taart met li­moen en aard­bei­en

Taart met li­moen en aard­bei­en

1 u. 30 min.
(188)
recept Taart­je met pa­pri­ka en gei­ten­kaas

Taart­je met pa­pri­ka en gei­ten­kaas

30 min.
(49)
recept Ap­pel­sa­la­de met wal­noot en peco­ri­no

Ap­pel­sa­la­de met wal­noot en peco­ri­no

15 min.
(107)
recept Ro­mi­ge po­len­ta met par­ra­no snip­pers

Ro­mi­ge po­len­ta met par­ra­no snip­pers

20 min.
(2)
toon meer resultaten

Je hebt een sterk verouderde versie van Internet Explorer, daarom kun je het Allerhande gedeelte van deze site niet zien.