­­

Actievoorwaarden Allerhande winactie No Worries BBQ!

 

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande-winactie voor het boek Smokey Goodness No Worries BBQ! geschreven door Jord Althuizen (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande (onderdeel van Albert Heijn B.V.) (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn is gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam.
 2. Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.
 3. De Actie heeft als doel om het boek Smokey Goodness No Worries BBQ!, geschreven door Jord Althuizen, te promoten.
 4. De Actie loopt vanaf het moment van het plaatsen van de actiepost door Allerhande op Facebook en Instagram op 5 juni 2019 tot en met 11 juni 2019.
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van de Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum.
 6. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

 

II. Deelname

 1. Deelnemer aan de Actie is eenieder die onder de actiepost op de Allerhande Facebook- dan wel Instagrampagina een reactie plaatst op de vraag “Deel jouw ultieme grilrecept en maak kans op het nieuwe boek No Worries BBQ”.
 2. Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 3. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor eenieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook en Instagram.
 4. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar alsmede personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
 5. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van één (1) maand na de Actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.
 6. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 11 juni 2019 onder de actiepost op de Allerhande Facebook- dan wel Instagrampagina een reactie te plaatsen op de vraag “Deel jouw ultieme grilrecept en maak kans op het nieuwe boek No Worries BBQ!”.
 7. Voor zover er auteursrechten berusten op de door Deelnemer ingezonden reactie gaat Deelnemer ermee akkoord zich niet te verzetten tegen openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de reactie door Organisator. Voor wat betreft de verdere exploitatie van het winnende antwoord verlenen de deelnemende winnaars Albert Heijn hierbij daartoe een onbeperkte licentie.
 8. Deelnemer aan de Actie gaat akkoord met eventueel gebruik van de ingezonden reactie voor promotionele doeleinden op Facebook en Instagram.
 9. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
 10. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

 

 

III. Prijzen

 1. In totaal zijn er vier (4) prijzen te winnen, namelijk vier (4) keer het boek Smokey Goodness No Worries BBQ! van Jord Althuizen ter waarde van € 29,99 per stuk. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld.
 2. De winnaars worden bepaald bij wijze van willekeurige trekking. Uit alle reacties op Instagram of Facebook worden vier (4) winnaars gekozen. Met de winnaars wordt via Facebook dan wel Instagram contact opgenomen voor de levering van de prijs.
 3. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 4. De winnaars worden op 12 juni 2019 bekendgemaakt.
 5. De winnaars worden met hun voor- en achternaam bekendgemaakt onder de actiepost op de Allerhande Facebook- en Instagrampagina.
 6. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.
 7. Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

 

 

IV. Aansprakelijkheid

 1. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan de Actie, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
 2. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
 4. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 5. De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan de Actie.

 

V. Slotbepalingen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze Actie en de Allerhande Facebook- en Instagrampagina’s, en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 3. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar allerhande-online@mpg.today of contact opnemen met de klantenservice, tel. 0800-0305.
 4. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014, van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.
 5. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem worden voorgelegd.

 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 27 mei 2019

Lees meer

Actievoorwaarden (644)

sorteer op
recept Kip van de bar­be­cue

Kip van de bar­be­cue

1 u. 35 min.
(43)
recept Mi­ni-piz­za van de bar­be­cue

Mi­ni-piz­za van de bar­be­cue

2 uur
(14)
recept Tex-mex wraps van de bar­be­cue

Tex-mex wraps van de bar­be­cue

20 min.
(7)
recept Bar­be­cue-pas­ta­sa­la­de

Bar­be­cue-pas­ta­sa­la­de

20 min.
(97)
recept Cros­ti­ni van de bar­be­cue

Cros­ti­ni van de bar­be­cue

25 min.
(47)
recept Plat­brood van de bar­be­cue

Plat­brood van de bar­be­cue

30 min.
(62)
recept 2x Bruschet­ta van de bar­be­cue

2x Bruschet­ta van de bar­be­cue

25 min.
(45)
recept He­le bloem­kool van de bar­be­cue

He­le bloem­kool van de bar­be­cue

1 uur
(3)
recept Smo­key bar­be­cue­saus

Smo­key bar­be­cue­saus

1 u. 50 min.
(40)
recept Bar­be­cue­saus met ap­pel­ci­der

Bar­be­cue­saus met ap­pel­ci­der

1 u. 30 min.
(1)
recept Brood­je bar­be­cue­bief­stuk

Brood­je bar­be­cue­bief­stuk

45 min.
(87)
recept Ge­gril­de groen­ten van de bar­be­cue

Ge­gril­de groen­ten van de bar­be­cue

20 min.
(120)
recept Sho­arma­pak­ket­je van de bar­be­cue

Sho­ar­ma­pak­ket­je van de bar­be­cue

25 min.
(8)
recept Ge­gril­de groen­ten van de bar­be­cue

Ge­gril­de groen­ten van de bar­be­cue

20 min.
(4)
recept Stic­ky bar­be­cue­been­ham

Stic­ky bar­be­cue­been­ham

1 u. 5 min.
(5)
recept Griek­se bar­be­cue­sa­la­de

Griek­se bar­be­cue­sa­la­de

15 min.
(56)
recept Me­di­ter­ra­ne groen­ten van de bar­be­cue

Me­di­ter­ra­ne groen­ten van de bar­be­cue

45 min.
(134)
recept Fo­rel in krant met bar­be­cue­stok­brood

Fo­rel in krant met bar­be­cue­stok­brood

40 min.
(22)
recept Ge­pe­kel­de en ge­vlin­der­de kip van de bar­be­cue

Ge­pe­kel­de en ge­vlin­der­de kip van de bar­be­cue

8 u. 45 min.
(26)
recept Aard­ap­pel bar­be­cue­sa­la­de

Aard­ap­pel bar­be­cue­sa­la­de

20 min.
(52)
recept Bar­be­cue-kip­pen­vleu­gels met dip van crè­me fraî­che

Bar­be­cue-kip­pen­vleu­gels met dip van crè­me fraî­che

55 min.
(2)
recept Ju­li­us Jas­pers' ri­beye van de bar­be­cue met steak­saus

Ju­li­us Jas­pers' ri­beye van de bar­be­cue met steak­saus

40 min.
(18)
recept Stic­ky kip en co­la van een weg­werp­bar­be­cue

Stic­ky kip en co­la van een weg­werp­bar­be­cue

35 min.
(3)
recept Pi­ta's met kip­nug­gets, co­les­law en bar­be­cue­saus

Pi­ta's met kip­nug­gets, co­les­law en bar­be­cue­saus

30 min.
(3)
toon meer resultaten

Je hebt een sterk verouderde versie van Internet Explorer, daarom kun je het Allerhande gedeelte van deze site niet zien.