Hier vind je de actievoorwaarden.

 

Actievoorwaarden Allerhande Krups wafelmaker

I. Algemeen

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande-winactie voor de Krups wafelmaker (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande, onderdeel van Albert Heijn B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.

2.     De Actie heeft als doel dat de volgers van de Allerhande Facebookpagina in een reactie op de actiepost achterlaten wie nooit z’n waf(f)el kan houden over eten. Uit de reacties wordt één winnaar gekozen. Op de Allerhande Instagrampagina wordt eveneens aan de volgers gevraagd om een reactie achter te laten wie nooit z’n waf(f)el kan houden over eten. Uit deze reacties wordt ook één winnaar gekozen.

3.     De Actie loopt van vanaf het moment van het plaatsen van de actiepost door Allerhande op Facebook respectievelijk Instagram op 4 oktober 2017 t/m 31 oktober 2017 23.59 uur.

4.     De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.

5.     De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

 

II. Deelname

6.     Deelnemer aan de Actie is een ieder die onder de actiepost op de Allerhande Facebookpagina of onder de actiepost op de Allerhande Instagrampagina een reactie plaatst wie nooit z’n waf(f)el kan houden over eten. Ingezonden reacties, inclusief foto’s, die onder de actiepost op Facebook respectievelijk Instagram door deelnemers worden geplaatst, worden hierna aangehaald als ‘het Ingezonden Werk’.

7.     Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.

8.     Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook en/of Instagram.

9.     Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar alsmede personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.

10.  Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van 1 maand na de actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.

11.  Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk 31 oktober 2017 een reactie onder de winactie-post van 4 oktober 2017 op de Allerhande Facebookpagina of Instagrampagina te plaatsen.

12.  Voor zover er auteursrechten berusten op het door Deelnemer Ingezonden Werk, gaat Deelnemer er mee akkoord zich niet te verzetten tegen openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het recept door Organisator.

13.  Deelnemer aan de Actie gaat akkoord met eventueel gebruik van het Ingezonden Werk voor promotionele doeleinden op Facebook en/of Instagram.

14.  In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.

15.  Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

 

III. Prijzen

16.  In totaal zijn er twee prijzen te winnen, 2x een wafelijzer van Krups, t.w.v. € 45,00 per wafelijzer. Eénmaal via Facebook en éénmaal via Instagram. De prijzen kunnen niet worden omgezet in geld.

17.  Een onafhankelijke jury kiest uit de inzendingen één winnaar op Facebook en één winnaar op Instagram. Met de winnaars wordt via Facebook dan wel Instagram contact opgenomen voor de levering van de prijs.

18.  Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

19.  De winnaars worden op 1 november 2017 bekendgemaakt.

20.  De winnaars worden met naam bekendgemaakt onder de actiepost op de Allerhande Facebookpagina en Instagrampagina.

21.  Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.

22.  Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

 

IV. Aansprakelijkheid

23.  De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.

24.  De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

25.  De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.

26.  De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

27.  De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

 

V. Slotbepalingen

28.  Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

29.  Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar allerhande-online@mpg.today.

30.  Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing.

 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 25 september 2017

Lees meer

Actievoorwaarden (12.520)

sorteer op
recept Cho­co­la­de­taart met fud­ge en ta­hin

Cho­co­la­de­taart met fud­ge en ta­hin

2 u. 25 min.
(5)
recept Lams­vlees met pad­de­stoe­len­saus

Lams­vlees met pad­de­stoe­len­saus

30 min.
(10)
recept Drui­ven in ka­ra­mel met roomyog­hurt

Drui­ven in ka­ra­mel met roomy­og­hurt

1 u. 20 min.
(38)
recept Ta­gli­a­tel­le met mos­se­len en ci­troen­gras-room­saus

Ta­gli­a­tel­le met mos­se­len en ci­troen­gras-room­saus

30 min.
(18)
recept As­per­ges met zalm­room en tuin­kers

As­per­ges met zalm­room en tuin­kers

30 min.
(54)
recept Op­per­de­pop: flens­jes met spi­na­zie 1-2 jr

Op­per­de­pop: flens­jes met spi­na­zie 1-2 jr

25 min.
(14)
recept IJs met spe­cu­laas­room en war­me ker­sen

IJs met spe­cu­laas­room en war­me ker­sen

10 min.
(78)
recept Ap­pel­flap­pen met cran­ber­ry’s en pe­can­no­ten

Ap­pel­flap­pen met cran­ber­ry’s en pe­can­no­ten

45 min.
(11)
recept Bra­men­taart met munt

Bra­men­taart met munt

1 u. 5 min.
(192)
recept Bliss bowl met ker­rie­bloem­kool en hum­mus van De­ni­se Kort­le­ver

Bliss bowl met ker­rie­bloem­kool en hum­mus van De­ni­se Kort­le­ver

55 min.
(98)
recept Mil­le­feuil­les met room en fram­bo­zen

Mil­le­feuil­les met room en fram­bo­zen

1 u. 35 min.
(11)
recept Pa­té­soes­jes­to­ren met bal­sa­mi­co­si­roop

Pa­té­soes­jes­to­ren met bal­sa­mi­co­si­roop

55 min.
(30)
recept Flens­je met tro­pisch fruit en va­nil­le­bo­ter

Flens­je met tro­pisch fruit en va­nil­le­bo­ter

1 u. 10 min.
(12)
recept Ge­bak­ken ana­nas met pe­per­ijs

Ge­bak­ken ana­nas met pe­per­ijs

50 min.
(44)
recept Brow­nie met eli­te­ha­ver en si­naas­ap­pel

Brow­nie met eli­te­ha­ver en si­naas­ap­pel

50 min.
(53)
recept Ra­dijs­sa­la­de met zwart se­sam­zaad

Ra­dijs­sa­la­de met zwart se­sam­zaad

10 min.
(28)
recept Ja­pan­se bief­stuk met wok­groen­te

Ja­pan­se bief­stuk met wok­groen­te

25 min.
(70)
recept Cho­co­la­de­taart met gana­che en paasei­tjes

Cho­co­la­de­taart met ga­na­che en paas­ei­tjes

3 u. 15 min.
(245)
recept Se­sam­noe­dels met var­kens­reep­jes

Se­sam­noe­dels met var­kens­reep­jes

20 min.
(213)
recept Aard­ap­pel­tjes met pe­ter­se­lie-se­sam­bo­ter

Aard­ap­pel­tjes met pe­ter­se­lie-se­sam­bo­ter

30 min.
(5)
recept Don­ke­re cho­co­chee­se­ca­ke met fram­bo­zen

Don­ke­re cho­co­chee­se­ca­ke met fram­bo­zen

4 u. 25 min.
(399)
recept Fi­lo­deeg­taart met se­sam­vul­ling en ho­ning­s­iroop

Fi­lo­deeg­taart met se­sam­vul­ling en ho­ning­s­iroop

1 uur
(11)
recept Lin­zen­sa­la­de met kip

Lin­zen­sa­la­de met kip

15 min.
(28)
recept Mos­se­len met ci­der en room en mi­ni­groen­te

Mos­se­len met ci­der en room en mi­ni­groen­te

40 min.
(25)
toon meer resultaten

Je hebt een sterk verouderde versie van Internet Explorer, daarom kun je het Allerhande gedeelte van deze site niet zien.