Gratis cadeaupakket t.w.v. €25 bij drie Allerhande Box gerechten met actiecode ABPC2019. Let op: op=op!

 

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande-kortingsactie voor het Cadeaupakket bij de Allerhande Box (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande (onderdeel van Albert Heijn B.V.) (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn is gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam.
 2. Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.
 3. De Actie heeft als doel de Allerhande Box te promoten.
 4. De Actie loopt van donderdag 11 juli tot en met 20 juli 2019. De actiecode ABPC2019 is in te voeren t/m 20 juli 2019 (uiterste besteldatum 27 juli 2019).
 5. Het Cadeaupakket wordt uitgegeven bij Allerhande box bestellingen (minimaal 3 gerechten) die tussen 11 juli 2019 en 20 juli 2019 besteld zijn via de website ah.nl/allerhandebox
 6. De Cadeaupakketten worden uitgegeven aan alle klanten. 
 7. Voor de Cadeaupakketten geldt: op=op
 8. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van de Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum.
 9. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

 

II. Spelregels

 1. Het Cadeaupakket wordt uitgegeven bij Allerhande box bestellingen (minimaal 3 gerechten) die tussen 11 juli 2019 en 20 juli 2019 besteld zijn via de website ah.nl/allerhandebox met actievode: ABPC2019.
 2. Als de voorraad van de Cadeaupakketten op is, stopt de uitgifte van actiecodes.
 3. Het Cadeaupakket bestaat uit voorraadkastproducten en heeft een waarde van 25 euro.
 4. De Allerhande Boxen kunnen besteld worden op ah.nl/allerhandebox
 5. Voor de bestelling en levering van de Allerhande Boxen zijn de algemene voorwaarden van toepassing, welke te vinden zijn op ah.nl/algemene-voorwaarden

 

IV. Aansprakelijkheid

 1. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de klanten eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan de Actie, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
 2. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het door haar uitgekeerde Cadeaupakket, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde Cadeaupakketten.
 3. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
 4. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken Cadeaupakketten. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken Cadeaupakketten.
 5. De Organisator vrijwaart Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan de Actie.

V. Slotbepalingen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze Actie en de Allerhande Instagrampagina’s, en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 3. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar allerhande-online@mpg.today of contact opnemen met de klantenservice, tel. 0800-0305.
 4. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014, van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.
 5. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem worden voorgelegd.

Aldus opgemaakt te Zaandam, 26 juni 2019

Lees meer

Je hebt een sterk verouderde versie van Internet Explorer, daarom kun je het Allerhande gedeelte van deze site niet zien.