Hier vind je de actievoorwaarden:

Actievoorwaarden Allerhande winactie 'Gusta kommenset’

I. Algemeen

1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande winactie ‘Gusta Kommenset’ (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande, Albert Heijn B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.

2.         Deze Actie heeft als doel de volgers van de Allerhande Facebookpagina te laten reageren door onder de actiepost een foto van zijn/haar favoriete bowlrecept te plaatsen. Uit deze reacties worden twee winnaars gekozen. Op de Allerhande Instagrampagina wordt aan de volgers eveneens gevraagd een foto van zijn/haar favoriete bowlrecept te delen. Uit deze reacties worden ook twee winnaars gekozen.

3.         Deze Actie geldt van 28 februari t/m 22 maart 2017.

4.         De Organisator behoudt zich het recht te allen tijde zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst voorzien van een datum.

5.         De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

II. Deelname

6.         Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram.

7.         Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.

8.         Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven contactgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de inschrijvingen en de informatie van de deelname na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van 1 maand na de actie bewaard en daarna worden de gegevens verwijderd.

9.         Deelnemer aan de Actie is een ieder die een foto van zijn/haar favoriete bowlrecept als reactie plaatst onder de actiepost op Allerhande Facebookpagina of Instagrampagina.

10.       Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk 22 maart 2017 een foto van een favoriet bowlrecept onder de winactie-post van 28 februari 2017 op de Allerhande Facebookpagina of Instagrampagina te plaatsen.

11.       Alle inzendingen worden eigendom van de Organisator.

12.       Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan Organisator overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.

13.       In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.

14.       Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

III. Prijzen

15.       In totaal zijn er vier hoofdprijzen te winnen, 4x een 16-delige Gusta kommenset t.w.v. €75. Tweemaal via Facebook en tweemaal via Instagram. De prijzen kunnen niet worden omgezet in geld.

16.       Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest op Facebook twee winnaars en op Instagram twee winnaars. Met de winnaars wordt via Facebook dan wel Instagram contact opgenomen voor de levering van de prijs.

17.       Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

18.       De winnaars worden op 23 maart 2017 bekendgemaakt.

19.       De winnaars worden met naam bekendgemaakt onder de actiepost op de Allerhande Facebookpagina en Instagrampagina.

20.       Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.

21.       Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

 

IV. Aansprakelijkheid

22.       De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.

23.       De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de

uitgekeerde prijzen.

24.       Noch de organisator noch het mediabureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-,computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.

25.       De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

26.       De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

 

V. Slotbepalingen

27.       Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

28.       Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar allerhande-online@mpg.today.

29.       Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing.

 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 23 februari 2017

Lees meer

Ac­tie­voor­waar­den Al­ler­han­de Win­ac­tie (46)

sorteer op
recept Broccolisalade met kibbeling

Broc­co­li­sa­la­de met kib­be­ling

(2)
50 min.
recept Glutenvrije spaghetti met courgette, kip en pancetta van Elize Vis

Glu­ten­vrije spa­ghet­ti met cour­get­te, kip en pan­cet­ta van Eli­ze Vis

(0)
25 min.
recept Parelcouscous met tuinbonen, feta en asperges

Pa­rel­cous­cous met tuin­bo­nen, fe­ta en as­per­ges

(0)
25 min.
recept Snelle bami met Chinese wokgroente en komijn

Snel­le ba­mi met Chi­ne­se wok­groen­te en ko­mijn

(4)
15 min.
recept Lasagne met ham en spinazie

La­sag­ne met ham en spi­na­zie

(164)
55 min.
recept Quinoasalade met geitenkaas en garnalen

Quinoa­sa­la­de met gei­ten­kaas en gar­na­len

(0)
25 min.
recept Energyballs met kaneel en honing van Ella Mills

Ener­gy­balls met ka­neel en ho­ning van El­la Mills

(1)
35 min.
recept Courgettecake met yoghurtfrosting

Cour­get­te­ca­ke met yog­hurt­fros­ting

(0)
3 u. 5 min.
recept Worteltaartmuffins van Ella Mills

Wor­tel­taart­muf­fins van El­la Mills

(0)
1 u. 25 min.
recept Speltbrood met spinaziespread, avocado en kaas

Spelt­brood met spi­na­zie­spread, avo­ca­do en kaas

(0)
10 min.
recept Friszoete sinaasappel-bietsalade

Fris­zoe­te si­naas­ap­pel-biet­sa­la­de

(1)
25 min.
recept Aspergeburger met wortel, bietjes en tzatziki

As­per­ge­bur­ger met wor­tel, biet­jes en tzat­zi­ki

(2)
15 min.
recept Tortillataart met bonen, koriander en kaas

Tor­til­la­taart met bo­nen, ko­ri­an­der en kaas

(0)
25 min.
recept Salade met kikkererwten en pompoen van Ella Mills

Sa­la­de met kik­ker­erw­ten en pom­poen van El­la Mills

(0)
1 u. 50 min.
recept GadoGado

Ga­do­Ga­do

(4)
3 u. 45 min.
recept Supersnelle romesco

Su­per­snel­le ro­mes­co

(0)
5 min.
recept Italiaanse maaltijdsoep met pasta

Ita­li­aan­se maal­tijd­soep met pas­ta

(0)
35 min.
recept Pad Thai van Ella Mills

Pad Thai van El­la Mills

(0)
25 min.
recept Rode-bietdip

Ro­de-biet­dip

(0)
5 min.
recept Gevulde snackgroenten

Ge­vul­de snack­groen­ten

(0)
20 min.
recept Sperziebonensalade met pittige radijs

Sper­zie­bo­nen­sa­la­de met pit­ti­ge ra­dijs

(1)
25 min.
recept Niçoise met krieltjes en tonijn

Ni­çoi­se met kriel­tjes en to­nijn

(118)
40 min.
recept Pastasalade met gepofte tomaatjes

Pas­ta­sa­la­de met ge­pof­te to­maat­jes

(6)
50 min.
recept Snelle bloemkoolomelet met roerbakgroenten

Snel­le bloem­koolome­let met roer­bak­groen­ten

(0)
10 min.
toon meer resultaten

Je hebt een sterk verouderde versie van Internet Explorer, daarom kun je het Allerhande gedeelte van deze site niet zien.