Actievoorwaarden Allerhande Inspiratie Box

I. Algemeen

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande-winactie voor de Allerhande Inspiratie Box (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande, onderdeel van Albert Heijn B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.

2.     De Actie heeft als doel de volgers van de Allerhande Facebookpagina te laten reageren op de actiepost door een foto te delen van de inhoud van hun koelkast. Uit de reacties wordt één winnaar gekozen.

3.     De Actie loopt vanaf het moment van het plaatsen van de actiepost door Allerhande op 6 oktober 2017 tot en met 23.59 uur op diezelfde dag (6 oktober 2017).

4.     De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.

5.     De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

 

II. Deelname

6.     Deelnemer aan de Actie is een ieder die onder de actiepost op de Allerhande Facebookpagina een foto deelt van de inhoud van hun koelkast. Foto’s die onder de actiepost op Facebook door deelnemers worden geplaatst, worden hierna aangehaald als ‘het Ingezonden Werk’.

7.     Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.

8.     Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook.

9.     Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar alsmede personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.

10.  Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van 1 maand na de actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.

11.  Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk 6 oktober 2017 een reactie onder de winactie-post van 6 oktober 2017 op de Allerhande Facebookpagina te plaatsen.

12.  Voor zover er auteursrechten berusten op het door Deelnemer Ingezonden Werk, gaat Deelnemer er mee akkoord zich niet te verzetten tegen openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het ingezonden werk door Organisator

13.  Deelnemer aan de Actie gaat akkoord met eventueel gebruik van het Ingezonden Werk voor promotionele doeleinden op Facebook en/of Instagram.

14.  In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.

15.  Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

 

III. Prijzen

16.  In totaal zijn er via Facebook drie prijzen te winnen; 3x een Allerhande Inspiratie Box, t.w.v. € 29,99 per Box. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld.

17.  Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest op Facebook drie winnaars. Met de winnaars wordt via Facebook contact opgenomen voor de levering van de prijs.

18.  Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

19.  De winnaars worden op 7 oktober 2017 bekendgemaakt.

20.  De winnaars worden met naam bekendgemaakt onder de actiepost op de Allerhande Facebookpagina.

21.  Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.

22.  Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

 

 

 

IV. Aansprakelijkheid

23.  De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.

24.  De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

25.  De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.

26.  De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

27.  De Organisator vrijwaart Facebook tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

 

V. Slotbepalingen

28.  Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

29.  Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar allerhande-online@mpg.today.

30.  Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014, van toepassing.

 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 25 september 2017

Lees meer

Ac­tie­voor­waar­den Al­ler­han­de Win­ac­tie (450)

sorteer op
recept Aziatische noedelsalade met biefstuk en sperziebonen

Azi­a­ti­sche noe­del­sa­la­de met bief­stuk en sper­zie­bo­nen

(107)
30 min.
recept Maaltijdsalade met spek, haricots verts en gebakken bonen

Maal­tijd­sa­la­de met spek, ha­ri­cots verts en ge­bak­ken bo­nen

(57)
20 min.
recept Gebakken gnocchi met groene groenten en tonijndip

Ge­bak­ken gnoc­chi met groe­ne groen­ten en to­nijn­dip

(43)
20 min.
recept Zuurkoolschotel met sappige karbonade en appel

Zuur­kool­scho­tel met sap­pi­ge kar­bo­na­de en ap­pel

(29)
20 min.
recept Varkenshaas met frites, aioli en komkommersalsa

Var­kens­haas met fri­tes, ai­oli en kom­kom­mer­sal­sa

(24)
30 min.
recept Kruidige kip-linzenburger met curry-aardappel

Krui­di­ge kip-lin­zen­bur­ger met cur­ry-aard­ap­pel

(39)
25 min.
recept Nasi met kip en zelfgemaakte boemboe

Na­si met kip en zelf­ge­maak­te boem­boe

(88)
25 min.
recept Gevulde kiprolletjes met pasta pesto

Ge­vul­de ki­prol­le­tjes met pas­ta pes­to

(74)
30 min.
recept Karbonade van de grill met frisse koolsalade

Kar­bo­na­de van de grill met fris­se kool­sa­la­de

(16)
30 min.
recept Aubergine met munt, kikkererwten en Catalaanse worst

Au­ber­gi­ne met munt, kik­ker­erw­ten en Ca­ta­laan­se worst

(11)
45 min.
recept Hereford-burger met bietensalade en kriel

He­re­ford-bur­ger met bie­ten­sa­la­de en kriel

(8)
25 min.
recept Mexicaanse schotel met kip, groente & salsa

Mexi­caan­se scho­tel met kip, groen­te & sal­sa

(5)
35 min.
recept Noedelroerbak met yakitori runderreepjes

Noe­del­roer­bak met ya­ki­to­ri run­der­reep­jes

(19)
15 min.
recept Steak de boeuf met gebakken aardappel en sperziebonen

Steak de boeuf met ge­bak­ken aard­ap­pel en sper­zie­bo­nen

(27)
25 min.
recept Mediterrane groentestoof met speltcouscous en ei

Me­di­ter­ra­ne groen­te­stoof met spelt­cous­cous en ei

(81)
25 min.
recept Regenboogwortels met aardappel en speklapjes uit de oven

Re­gen­boog­wor­tels met aard­ap­pel en spek­lap­jes uit de oven

(16)
30 min.
recept Zoete aardappel met blauwe-kaassaus en kip

Zoe­te aard­ap­pel met blau­we-kaas­saus en kip

(9)
35 min.
recept Verse pasta met boerenkoolpesto en tomatensalsa

Ver­se pas­ta met boe­ren­kool­pes­to en to­ma­ten­sal­sa

(46)
20 min.
recept Zomerse pastasalade met zalm

Zo­mer­se pas­ta­sa­la­de met zalm

(82)
20 min.
recept Rijkgevulde pasta boordevol groente

Rijk­ge­vul­de pas­ta boor­de­vol groen­te

(1)
40 min.
recept Aziatische wokgroente met gehaktballetjes

Azi­a­ti­sche wok­groen­te met ge­hakt­bal­le­tjes

(60)
25 min.
recept Vegaschnitzel met gegrilde mais en bakaardappeltjes

Ve­gas­chnit­zel met ge­gril­de mais en ba­kaard­ap­pel­tjes

(4)
25 min.
recept Venkelrisotto met gehakte venkel-tijmworstjes

Ven­kel­ri­sot­to met ge­hak­te ven­kel-tijm­worst­jes

(5)
30 min.
recept Gekruide varkenshaas met puree en honingworteltjes

Ge­krui­de var­kens­haas met pu­ree en ho­ning­wor­tel­tjes

(16)
35 min.
toon meer resultaten

Je hebt een sterk verouderde versie van Internet Explorer, daarom kun je het Allerhande gedeelte van deze site niet zien.