Hier vind je de actievoorwaarden.

 

Actievoorwaarden Allerhande 35 jaar jubileum - Emile Henry Broodbakbol "Le Pain" - Ø285mm - Grand Cru 

 

I. Algemeen

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande-winactie voor de Emile Henry Broodbakbol "Le Pain" - Ø285mm - Grand Cru (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande, onderdeel van Albert Heijn B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn is gevestigd op Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam. Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.

2.    De Actie heeft als doel om de volgers van de Allerhande Facebook op te roepen om hun mooiste herinnering aan een Allerhande recept met brood te delen, om vervolgens kans te kunnen maken op een Emile Henry Broodbakbol "Le Pain" - Ø285mm - Grand Cru.

3.    De Actie loopt vanaf het moment van het plaatsen van de actiepost door Allerhande op Facebook op 6 april 2018 t/m 30 april 2018.

4.    De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.

5.    De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

 

II. Deelname

6.    Deelnemer aan de Actie is een ieder die onder de actiepost op de Allerhande Facebookpagina zijn/haar mooiste herinnering aan een Allerhande recept met brood deelt. Recepturen of beelden die onder de actiepost op Facebook dan wel Instagram door deelnemers worden geplaatst, worden hierna aangehaald als ‘het Ingezonden werk’.

7.    Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.

8.    Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook en Instagram.

9.    Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar alsmede personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.

10. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van één (1) maand na de Actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.

11. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 30 april 2018 onder de actiepost op de Allerhande Facebookpagina hun mooiste herinnering aan een Allerhande recept met brood te delen.

12. Voor zover er auteursrechten berusten op het door Deelnemer Ingezonden Werk, gaat Deelnemer er mee akkoord zich niet te verzetten tegen openbaarmaking en/of verveelvoudiging daarvan Organisator.

13. Deelnemer aan de Actie gaat akkoord met eventueel gebruik van ‘het Ingezonden Werk’ voor promotionele doeleinden op Facebook en Instagram. 

14. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.

 

III. Prijzen

15. Er zijn drie (3) prijzen te winnen, namelijk drie (3) keer Emile Henry Broodbakbol "Le Pain" - Ø285mm - Grand Cru t.w.v. € 99,50 per stuk. De broodbakbol is twee (2) keer via Facebook te winnen en een (1) keer via Instagram. De prijs kan niet worden omgewisseld in geld.

16. Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest op Facebook twee (2) winnaars en op Instagram een (1) winnaar. Met de winnaar wordt via Facebook dan wel Instagram contact opgenomen voor de levering van de prijs.

17. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

18. De winnaar wordt op 1 mei 2018 bekendgemaakt.

19. De winnaar wordt met naam bekendgemaakt onder de actiepost op de Allerhande Facebook- en Istagrampagina.

20. Winnaar gaat ermee akkoord dat zijn/haar  Ingezonden Werk eventueel geplaatst kan worden in Allerhande magazine.

21. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.

22. Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

 

IV. Aansprakelijkheid

23. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.

24. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

25. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-,computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.

26. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

27. De Organisator vrijwaart Facebook tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

 

V. Slotbepalingen

28. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

29. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

30. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar allerhande-online@mpg.today of contact opnemen met de klantenservice, tel. 0800-0305.

31. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014, van toepassing.

 

Aldus opgemaakt te Zaandam,  29 maart 2018

Lees meer

Actievoorwaarden (16.641)

sorteer op
recept Brood­jes met ja­la­pe­ño's en fe­ta

Brood­jes met ja­la­pe­ño's en fe­ta

20 min.
(19)
recept Cros­ti­ni’s met raap­ste­len, pijn­boom­pit­ten en ci­troen

Cros­ti­ni’s met raap­ste­len, pijn­boom­pit­ten en ci­troen

25 min.
(3)
recept Brood­piz­za met to­nijn en moz­za­rel­la

Brood­piz­za met to­nijn en moz­za­rel­la

30 min.
(56)
recept Brood­je mi­la­ne­se met par­ra­no snip­pers

Brood­je mi­la­ne­se met par­ra­no snip­pers

15 min.
(2)
recept Bruschet­te met sa­la­de van ar­ti­sjok­bo­dems

Bruschet­te met sa­la­de van ar­ti­sjok­bo­dems

1 u. 15 min.
(9)
recept Hot­dog­tos­ti met zuur­kool

Hot­dog­tos­ti met zuur­kool

15 min.
(21)
recept Mi­ni­bur­gers met avo­ca­do

Mi­ni­bur­gers met avo­ca­do

38 min.
(36)
recept Pick­nick­bol met to­nijn

Pick­nick­bol met to­nijn

2 u. 20 min.
(113)
recept Ci­a­bat­ta met sel­de­rij­pes­to en kas­tan­je­cham­pig­nons

Ci­a­bat­ta met sel­de­rij­pes­to en kas­tan­je­cham­pig­nons

25 min.
(20)
recept Pad­den­stoe­len met tijm op toast

Pad­den­stoe­len met tijm op toast

20 min.
(7)
recept Hal­lou­mi met ore­ga­no en li­moen

Hal­lou­mi met ore­ga­no en li­moen

10 min.
(27)
recept Pa­ni­ni met ri­cot­ta, ci­troen en as­per­ge­tips

Pa­ni­ni met ri­cot­ta, ci­troen en as­per­ge­tips

20 min.
(7)
recept War­me, pit­ti­ge to­ma­ten­saus

War­me, pit­ti­ge to­ma­ten­saus

55 min.
(13)
recept Clubs­and­wich met ome­let, Par­me­zaan en ver­se krui­den

Clubs­and­wich met ome­let, Par­me­zaan en ver­se krui­den

25 min.
(30)
recept Cros­ti­ni met gor­gon­zo­la en prei

Cros­ti­ni met gor­gon­zo­la en prei

10 min.
(9)
recept Tui­n­erw­ten­soep met kip

Tui­n­erw­ten­soep met kip

35 min.
(35)
recept Olij­ven­brood met truf­fel­olie en par­me­zaan

Olij­ven­brood met truf­fel­olie en par­me­zaan

30 min.
(69)
recept Bruschet­te met biet en to­maat

Bruschet­te met biet en to­maat

35 min.
(14)
recept Mo­ni­que van Loons pas­ta met ge­roos­ter­de bloem­kool en kro­kant brood­kruim

Mo­ni­que van Loons pas­ta met ge­roos­ter­de bloem­kool en kro­kant brood­kruim

40 min.
(14)
recept Brood­je bur­ger met ver­bor­gen groen­ten

Brood­je bur­ger met ver­bor­gen groen­ten

25 min.
(20)
recept Plat­brood met ri­cot­ta en vij­gen

Plat­brood met ri­cot­ta en vij­gen

30 min.
(49)
recept Cros­ti­ni met Ita­li­aans roer­ei

Cros­ti­ni met Ita­li­aan­s roer­ei

25 min.
(25)
recept Griek­se bal­le­tjes met munt en ore­ga­no

Griek­se bal­le­tjes met munt en ore­ga­no

20 min.
(175)
recept Man­go­ge­l­ei met kaas

Man­go­ge­l­ei met kaas

3 u. 45 min.
(116)
toon meer resultaten

Je hebt een sterk verouderde versie van Internet Explorer, daarom kun je het Allerhande gedeelte van deze site niet zien.