Actievoorwaarden Allerhande voor winactie Allerhande kookbox

 

I. Algemeen

1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande winactie #allerhandebox (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande van Albert Heijn B.V. (verder te noemen: de “Organisator"). Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.

2.         Deze Actie heeft als doel promotie van de Allerhande Box door bezoekers via Facebook en/of Instagram een foto te laten delen met de hashtag #allerhandebox. De foto kan een gerecht zijn, maar ook een selfie met de box of iets anders creatiefs; als er maar een link is met Allerhande Box. Inzenders (hierna “Deelnemer” of “Deelnemers”) maken kans op een bon van EUR 50,00 van bol.com/kookwinkel. Uit alle Deelnemers worden gedurende 6 maanden elke maand 10 winnaars gekozen (hierna de “Winnaar”). 

3.        Deze Actie loopt van week 21 t/m week 46 2017.

4.         De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.

5.         De Organisator en de Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

II. Deelname

6.         Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

7.         Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.

8.         Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven contactgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de inschrijvingen en de informatie van de deelname na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van 1 maand  na de actie bewaard en daarna worden de gegevens verwijderd.

9.         Deelnemer aan de Actie is een ieder die een reactie plaatst onder de winactie-post op www.ah.nl/Allerhandekookbox of een foto plaatst op Instagram met de hashtag #allerhandebox.

10.      Indien Deelnemer een minderjarige is, wordt toestemming voor deelname aan de Actie van de wettelijke vertegenwoordiger verondersteld te zijn gegeven.

11.      Deelnemen kan uitsluitend door een foto op de Allerhande Facebookpagina of Instagrampagina te plaatsen met de hashtag #allerhandebox.

12.      Alle inzendingen worden eigendom van de Organisator.

13.      Door een foto met de hashtag te plaatsen doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan Organisator overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.

14.      Deelnemer aan de Actie gaat akkoord met eventueel gebruik van de ingezonden foto voor promotionele doeleinden op social media, de website ah.nl/allerhandekookbox, Allerhande Magazine, en de Allerhande Box.

15.      In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht deelnemers uit te sluiten.

16.      Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

III. Prijzen

17.      In totaal zijn er gedurende de looptijd van de actie elke maand 10 hoofdprijzen te winnen, namelijk 10x een bon t.w.v. EUR 50,00 te besteden bij www.bol.com/kookwinkel. De prijzen kunnen niet worden omgezet in geld.

18.      Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen van de deelnemers en wijst uit alle deelnemers 10 winnaars per maand aan. Met de winnaars wordt via Facebook dan wel Instagram contact opgenomen voor de levering van de prijs.

19.      Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

20.      De winnaars worden maandelijks na het verstrijken van de periode van één maand bekendgemaakt.

21.      De winnaars worden met naam bekendgemaakt op Facebook dan wel Instagram. Er wordt via een privébericht met hen contact opgenomen over de inontvangstneming van de prijs.

22.      Er geldt voor een door een Winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.

23.      Bij weigering van de prijs of het niet tijdig contact opnemen met de Organisator, zoals bedoeld in punt 22, vervalt de prijs en komt deze toe aan de Organisator.

IV. Aansprakelijkheid

24.      De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven in verband met de deelname, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.

25.      De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

26.      Noch de organisator noch het mediabureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.

27.      De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

28.      De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

V. Slotbepalingen

29.      Alle auteursrechten op de inhoud van deze Actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-          out,software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

30.      Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar allerhande-online@mpg.today.

31.      Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing.

Aldus opgemaakt te Zaandam, 22 mei 2017

Lees meer

Ac­tie­voor­waar­den (382)

sorteer op
recept Spaghetti met ricotta, biet en peer

Spa­ghet­ti met ri­cot­ta, biet en peer

(55)
50 min.
recept Rijkgevulde chili met kip, zwarte bonen en knapperige mais

Rijk­ge­vul­de chi­li met kip, zwar­te bo­nen en knap­pe­ri­ge mais

(20)
30 min.
recept Vega noedelroerbak met broccoli en knapperige taugé

Ve­ga noe­del­roer­bak met broc­co­li en knap­pe­ri­ge tau­gé

(10)
20 min.
recept Zoete-aardappelhutspot met gehaktballetjes en volle jus

Zoe­te-aard­ap­pel­huts­pot met ge­hakt­bal­le­tjes en vol­le jus

(21)
30 min.
recept Trifle met meringue, mango en passievrucht

Tri­f­le met me­rin­gue, man­go en pas­sie­vrucht

(74)
15 min.
recept Mediterrane penne met ansjovis, courgette en gremolata

Me­di­ter­ra­ne pen­ne met an­sjo­vis, cour­get­te en gre­mo­la­ta

(26)
25 min.
recept Zachte kip tikka masala met wilde spinazie en rijst

Zach­te kip tik­ka ma­sa­la met wil­de spi­na­zie en rijst

(177)
30 min.
recept Aziatische noedelsalade met biefstuk en sperziebonen

Azi­a­ti­sche noe­del­sa­la­de met bief­stuk en sper­zie­bo­nen

(107)
30 min.
recept Thaise curry met bloemkoolrijst en zachte visfilet

Thai­se cur­ry met bloem­kool­rijst en zach­te vis­fi­let

(31)
20 min.
recept Chinese noedels uit de wok met groente en scharrelkipfilet

Chi­ne­se noe­dels uit de wok met groen­te en schar­rel­kip­fi­let

(201)
20 min.
recept Homemade kip kerrie met ananas en amandelen

Ho­me­ma­de kip ker­rie met ana­nas en aman­de­len

(133)
20 min.
recept Teriyaki-honingkipspiesjes met groenteroerbak

Te­riy­a­ki-ho­ning­kip­spies­jes met groen­teroer­bak

(21)
25 min.
recept Al-andalus worst met bieten-koolrabisalade

Al-an­dal­us worst met bie­ten-kool­ra­bi­sa­la­de

(6)
30 min.
recept Oosterse andijviestamppot met scharrel kipdijfilet

Oos­ter­se an­dij­vie­stamp­pot met schar­rel kip­dij­fi­let

(66)
25 min.
recept Oosterse noedels met pittig gehakt

Oos­ter­se noe­dels met pit­tig ge­hakt

(22)
20 min.
recept Gnocchi met romige aubergine al formaggio

Gnoc­chi met ro­mi­ge au­ber­gi­ne al for­mag­gio

(75)
50 min.
recept Kerriesaucijs met broccoli en geroosterd amandelschaafsel

Ker­riesau­cijs met broc­co­li en ge­roos­terd aman­del­schaaf­sel

(27)
20 min.
recept Volkorenspaghetti met bietjes, peer en ricotta uit de oven

Vol­ko­ren­spa­ghet­ti met biet­jes, peer en ri­cot­ta uit de oven

(134)
50 min.
recept Aziatische wokgroente met ananas en gehakt

Azi­a­ti­sche wok­groen­te met ana­nas en ge­hakt

(57)
25 min.
recept Rosbief met puree van oeraardappel en wintergroenten

Ros­bief met pu­ree van oer­aard­ap­pel en win­ter­groen­ten

(4)
30 min.
recept Pasta carbonara met courgette en asperges

Pas­ta car­bo­na­ra met cour­get­te en as­per­ges

(13)
30 min.
recept Aziatische gepocheerde kip en gepofte zoete aardappel

Azi­a­ti­sche ge­po­cheer­de kip en ge­pof­te zoe­te aard­ap­pel

(48)
30 min.
recept Scharrelbraadworst met gewokte boerenkool

Schar­rel­braad­worst met ge­wok­te boe­ren­kool

(5)
25 min.
recept Farfalle met ricottagehaktballetjes en gegrilde groenten

Far­f­al­le met ri­cot­ta­ge­hakt­bal­le­tjes en ge­gril­de groen­ten

(36)
50 min.
toon meer resultaten

Je hebt een sterk verouderde versie van Internet Explorer, daarom kun je het Allerhande gedeelte van deze site niet zien.