Actievoorwaarden Allerhande voor winactie Allerhande kookbox

 

I. Algemeen

1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande winactie #allerhandebox (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande van Albert Heijn B.V. (verder te noemen: de “Organisator"). Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.

2.         Deze Actie heeft als doel promotie van de Allerhande Box door bezoekers via Facebook en/of Instagram een foto te laten delen met de hashtag #allerhandebox. De foto kan een gerecht zijn, maar ook een selfie met de box of iets anders creatiefs; als er maar een link is met Allerhande Box. Inzenders (hierna “Deelnemer” of “Deelnemers”) maken kans op een bon van EUR 50,00 van bol.com/kookwinkel. Uit alle Deelnemers worden gedurende 6 maanden elke maand 10 winnaars gekozen (hierna de “Winnaar”). 

3.        Deze Actie loopt van week 21 t/m week 46 2017.

4.         De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.

5.         De Organisator en de Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

II. Deelname

6.         Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

7.         Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.

8.         Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven contactgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de inschrijvingen en de informatie van de deelname na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van 1 maand  na de actie bewaard en daarna worden de gegevens verwijderd.

9.         Deelnemer aan de Actie is een ieder die een reactie plaatst onder de winactie-post op www.ah.nl/Allerhandekookbox of een foto plaatst op Instagram met de hashtag #allerhandebox.

10.      Indien Deelnemer een minderjarige is, wordt toestemming voor deelname aan de Actie van de wettelijke vertegenwoordiger verondersteld te zijn gegeven.

11.      Deelnemen kan uitsluitend door een foto op de Allerhande Facebookpagina of Instagrampagina te plaatsen met de hashtag #allerhandebox.

12.      Alle inzendingen worden eigendom van de Organisator.

13.      Door een foto met de hashtag te plaatsen doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan Organisator overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.

14.      Deelnemer aan de Actie gaat akkoord met eventueel gebruik van de ingezonden foto voor promotionele doeleinden op social media, de website ah.nl/allerhandekookbox, Allerhande Magazine, en de Allerhande Box.

15.      In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht deelnemers uit te sluiten.

16.      Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

III. Prijzen

17.      In totaal zijn er gedurende de looptijd van de actie elke maand 10 hoofdprijzen te winnen, namelijk 10x een bon t.w.v. EUR 50,00 te besteden bij www.bol.com/kookwinkel. De prijzen kunnen niet worden omgezet in geld.

18.      Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen van de deelnemers en wijst uit alle deelnemers 10 winnaars per maand aan. Met de winnaars wordt via Facebook dan wel Instagram contact opgenomen voor de levering van de prijs.

19.      Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

20.      De winnaars worden maandelijks na het verstrijken van de periode van één maand bekendgemaakt.

21.      De winnaars worden met naam bekendgemaakt op Facebook dan wel Instagram. Er wordt via een privébericht met hen contact opgenomen over de inontvangstneming van de prijs.

22.      Er geldt voor een door een Winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.

23.      Bij weigering van de prijs of het niet tijdig contact opnemen met de Organisator, zoals bedoeld in punt 22, vervalt de prijs en komt deze toe aan de Organisator.

IV. Aansprakelijkheid

24.      De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven in verband met de deelname, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.

25.      De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

26.      Noch de organisator noch het mediabureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.

27.      De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

28.      De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

V. Slotbepalingen

29.      Alle auteursrechten op de inhoud van deze Actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-          out,software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

30.      Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar allerhande-online@mpg.today.

31.      Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing.

Aldus opgemaakt te Zaandam, 22 mei 2017

Lees meer

Ac­tie­voor­waar­den (449)

sorteer op
recept Aziatische noedelsalade met biefstuk en sperziebonen

Azi­a­ti­sche noe­del­sa­la­de met bief­stuk en sper­zie­bo­nen

(107)
30 min.
recept Maaltijdsalade met spek, haricots verts en gebakken bonen

Maal­tijd­sa­la­de met spek, ha­ri­cots verts en ge­bak­ken bo­nen

(57)
20 min.
recept Gebakken gnocchi met groene groenten en tonijndip

Ge­bak­ken gnoc­chi met groe­ne groen­ten en to­nijn­dip

(43)
20 min.
recept Zuurkoolschotel met sappige karbonade en appel

Zuur­kool­scho­tel met sap­pi­ge kar­bo­na­de en ap­pel

(29)
20 min.
recept Varkenshaas met frites, aioli en komkommersalsa

Var­kens­haas met fri­tes, ai­oli en kom­kom­mer­sal­sa

(24)
30 min.
recept Kruidige kip-linzenburger met curry-aardappel

Krui­di­ge kip-lin­zen­bur­ger met cur­ry-aard­ap­pel

(39)
25 min.
recept Nasi met kip en zelfgemaakte boemboe

Na­si met kip en zelf­ge­maak­te boem­boe

(88)
25 min.
recept Gevulde kiprolletjes met pasta pesto

Ge­vul­de ki­prol­le­tjes met pas­ta pes­to

(74)
30 min.
recept Karbonade van de grill met frisse koolsalade

Kar­bo­na­de van de grill met fris­se kool­sa­la­de

(16)
30 min.
recept Aubergine met munt, kikkererwten en Catalaanse worst

Au­ber­gi­ne met munt, kik­ker­erw­ten en Ca­ta­laan­se worst

(11)
45 min.
recept Hereford-burger met bietensalade en kriel

He­re­ford-bur­ger met bie­ten­sa­la­de en kriel

(8)
25 min.
recept Mexicaanse schotel met kip, groente & salsa

Mexi­caan­se scho­tel met kip, groen­te & sal­sa

(5)
35 min.
recept Noedelroerbak met yakitori runderreepjes

Noe­del­roer­bak met ya­ki­to­ri run­der­reep­jes

(19)
15 min.
recept Steak de boeuf met gebakken aardappel en sperziebonen

Steak de boeuf met ge­bak­ken aard­ap­pel en sper­zie­bo­nen

(27)
25 min.
recept Mediterrane groentestoof met speltcouscous en ei

Me­di­ter­ra­ne groen­te­stoof met spelt­cous­cous en ei

(81)
25 min.
recept Regenboogwortels met aardappel en speklapjes uit de oven

Re­gen­boog­wor­tels met aard­ap­pel en spek­lap­jes uit de oven

(16)
30 min.
recept Zoete aardappel met blauwe-kaassaus en kip

Zoe­te aard­ap­pel met blau­we-kaas­saus en kip

(9)
35 min.
recept Verse pasta met boerenkoolpesto en tomatensalsa

Ver­se pas­ta met boe­ren­kool­pes­to en to­ma­ten­sal­sa

(46)
20 min.
recept Zomerse pastasalade met zalm

Zo­mer­se pas­ta­sa­la­de met zalm

(82)
20 min.
recept Rijkgevulde pasta boordevol groente

Rijk­ge­vul­de pas­ta boor­de­vol groen­te

(1)
40 min.
recept Aziatische wokgroente met gehaktballetjes

Azi­a­ti­sche wok­groen­te met ge­hakt­bal­le­tjes

(60)
25 min.
recept Vegaschnitzel met gegrilde mais en bakaardappeltjes

Ve­gas­chnit­zel met ge­gril­de mais en ba­kaard­ap­pel­tjes

(4)
25 min.
recept Venkelrisotto met gehakte venkel-tijmworstjes

Ven­kel­ri­sot­to met ge­hak­te ven­kel-tijm­worst­jes

(5)
30 min.
recept Gekruide varkenshaas met puree en honingworteltjes

Ge­krui­de var­kens­haas met pu­ree en ho­ning­wor­tel­tjes

(16)
35 min.
toon meer resultaten

Je hebt een sterk verouderde versie van Internet Explorer, daarom kun je het Allerhande gedeelte van deze site niet zien.