1. Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de AH Bezorgbundel.
 • Middels het kopen van De AH Bezorgbundel ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 • De AH Bezorgbundel is alleen beschikbaar voor consumenten met een geregistreerde en gekoppelde (‘geactiveerde’) Bonuskaart. Klanten met een zakelijk account kunnen de AH Bezorgbundel niet aanschaffen.
 • De AH Bezorgbundel heeft een minimale looptijd van 3, 6 of 12 maanden. De AH Bezorgbundel gaat in op de dag volgend op de dag waarop je de AH Bezorgbundel hebt besteld.
 • Gedurende de looptijd van de AH Bezorgbundel zijn geen servicekosten verschuldigd voor bestellingen op de tijdslots die binnen het door jou gekozen abonnement vallen.
 • Ook voor bestellingen op basis van de AH Bezorgbundel geldt dat bestellingen slechts geplaatst kunnen worden indien het minimale bestelbedrag van €50, zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden van Albert Heijn, is bereikt.
 • Mochten de Algemene Voorwaarden conflicteren met de Algemene Voorwaarden AH Bezorgbundel, dan prevaleren deze laatstgenoemde voorwaarden.
 • Na afloop van de initiële looptijd wordt het abonnement automatisch verlengd met dezelfde looptijd ('verlengde looptijd'), tenzij je de overeenkomst tenminste 1 maand voor het verstrijken van de (eerste) minimale looptijd hebt opgezegd (overeenkomstig artikel 20).

2. Proefmaand / Zomerbundel

 • Met de AH Bezorgbundel proefmaand of Zomerbundel kan je eenmalig de AH Bezorgbundel een maand uitproberen.
 • Klanten die al een AH Bezorgbundel hebben of in het verleden hebben gehad en zakelijke klanten kunnen geen gebruik van deze actie.
 • Je betaalt 1 eurocent ter bevestiging van je bankgegevens.
 • Je proefmaand of Zomerbundel wordt automatisch doorgezet in een AH Bezorgbundel abonnement voor 3 maanden, tenzij je liever gaat voor een andere looptijd of de proefmaand of Zomerbundel wil opzeggen.
 • Annuleer je de proefmaand of Zomerbundel in de looptijd van je proefmaand of Zomerbundel dan betaal je geen verdere kosten.

3. Bezorgbundel Onbeperkt*

 • De AH Bezorgbundel Onbeperkt* geeft jou het recht onbeperkt bestellingen te plaatsen op alle tijdslots op maandag tot en met zaterdag, zonder daarvoor servicekosten verschuldigd te zijn.
 • In principe vindt geen bezorging plaats op zondagen. Mochten zich bijzonderheden voordoen op grond waarvan AH bezorging op zondag incidenteel mogelijk maakt, dan valt ook deze bezorgdag binnen de Bezorgbundel.

4. Bezorgbundel Daldagen

 • De AH Bezorgbundel Daldagen geeft jou het recht onbeperkt bestellingen te plaatsen op alle tijdslots, beschikbaar in jouw regio, van dinsdag, woensdag en donderdag, zonder daarvoor servicekosten verschuldigd te zijn. Mochten zich bijzonderheden voordoen op grond waarvan AH bezorging op zondag incidenteel mogelijk maakt, dan valt ook deze bezorgdag binnen de Bezorgbundel.
 • Dit type abbonement is niet meer af te sluiten als nieuwe klant.

5. Persoonlijk Bezorg Moment

 • Albert Heijn behoudt zich te allen tijde het recht voor om de service ''Persoonlijk Bezorg Moment'' te laten vervallen of te wijzigen.
 • Albert Heijn behoudt zich te allen tijde het recht voor om uw gereserveerde bezorgmoment te laten vervallen. Indien uw gereserveerde moment komt te vervallen, neemt Albert Heijn contact met u op.

6. Select bij 12 maanden AH Bezorgbundel

 • Als je na 1 oktober 2018 een 12 maanden AH Bezorgbundel koopt of verlengt krijg je er een gratis Select-voordeelbundel van bol.com bij.
 • Met de Select-voordeelbundel profiteer je van gratis onbeperkte bezorging en retour en extra voordeel op alle Select-artikelen van bol.com.
 • De Select-voordeelbundel is te activeren via de link in de mail die je ontvangt binnen een week na aanschaf of verlenging. De link vervalt na 4 weken.
 • De actielink is uniek en niet over te dragen.
 • De Select-voordeelbundel stopt automatisch na 12 maanden.
 • De actie geldt alleen voor particuliere klanten in Nederland, die nog geen Select-voordeelbundel hebben.

7. Betaling

 • Bij de aanschaf van de AH Bezorgbundel betaal je het bedrag voor de gehele minimale looptijd van het door jou gekozen abonnement (3, 6 of 12 maanden).
 • Betaling vindt plaats door middel van een door jou af te geven incassomachtiging. De incasso vindt binnen twee weken na het afgeven van de machtiging plaats. Bij automatische verlenging (overeenkomstig artikel 8) wordt wederom het bedrag voor de gehele verlengde looptijd geïncasseerd. Deze incasso vindt plaats op de datum van verlenging.

8. Kortingscodes en proefmaandkorting

 • Voor AH Bezorgbundels die met een actiecode zijn aangeschaft geldt een gereduceerd tarief, afhankelijk van de actie, voor de initiële looptijd. Bij wijzigen of verlengen vervalt het gereduceerde tarief, en geldt weer het reguliere tarief.
 • Met de AH Bezorgbundel proefmaand of Zomerbundel kan je eenmalig de AH Bezorgbundel een maand uitproberen.
 • Klanten die al een AH Bezorgbundel hebben of in het verleden hebben gehad en zakelijke klanten kunnen geen gebruik van deze actie.
 • Je betaalt bij het opnemen van een Bezorgbundel proefmaand of Zomerbundel 1 eurocent ter bevestiging van je bankgegevens.
 • Jouw proefmaand of Zomerbundel wordt automatisch doorgezet in een AH Bezorgbundel abonnement voor 3 maanden, tenzij je liever gaat voor een andere looptijd of de proefmaand wil opzeggen.
 • Annuleer je de proefmaand of Zomerbundel in de looptijd van je proefmaand of Zomerbundel dan betaal je geen verdere kosten.

9. Opzeggen

 • Gedurende de initiële looptijd van de AH Bezorgbundel kun je niet tussentijds opzeggen.
 • Wanneer je niet wilt dat de AH Bezorgbundel van rechtswege wordt verlengd (overeenkomstig artikel 8), dan dien je de AH Bezorgbundel tenminste één maand voor het verstrijken van de minimale looptijd op te zeggen.
 • Een automatisch verlengde overeenkomst kun je op ieder moment tijdens de verlengde looptijd opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
  • VII.9.a. Als voorbeeld: Indien de initiële looptijd van de AH Bezorgbundel verloopt op 15 februari 2018 en je zegt minimaal 1 maand voor die datum (uiterlijk 15 januari 2018) op, zal jouw abonnement niet automatisch worden verlengd.
  • VII.9.b. Als voorbeeld: Indien jouw AH Bezorgbundel is aangegaan op 15 februari 2017 met een minimale looptijd van 12 maanden en je zegt op 16 februari 2018 jouw abonnement op, zal het abonnement per 17 maart 2018 eindigen (1 maand later). Indien je op 14 februari 2018 opzegt, zal jouw abonnement per 15 maart 2018 eindigen.
 • Opzeggen is mogelijk via de AH Bezorgbundel-pagina op AH.nl/bezorgbundel. Bij 'Bezorgbundel wijzigen' kun je aangeven dat je de Bezorgbundel wilt opzeggen.
 • Na opzegging van de verlengde overeenkomst, heb je recht op restitutie van het abonnementsgeld over de resterende periode en ontvang je binnen 1 week een evenredig bedrag terug op jouw rekening.

10. Wijzigen van de AH Bezorgbundel

 • Het is mogelijk om de AH Bezorgbundel tijdens de looptijd te upgraden. Je kunt jouw AH Bezorgbundel nooit wijzigen naar een abonnement dat 'lager' is dan het abonnement waar u oorspronkelijk mee bent begonnen. Dit betekent dat je de looptijd kan upgraden, maar ook het soort abonnement kan upgraden van AH Bezorgbundel Daldagen naar AH Bezorgbundel Onbeperkt*. Het wijzigen van jouw AH Bezorgbundel leidt ertoe dat jouw huidige abonnement wordt stopgezet en de upgrade als nieuw abonnement zal ingaan. De abonnementskosten worden verrekend; het verschil tussen het resterende bedrag van je oude bundel en je nieuwe bundel wordt binnen 2 weken geïncasseerd / teruggestort.
 • Wijziging van jouw AH Bezorgbundel is mogelijk via ah.nl/bezorgbundel, door op de link 'wijzig mijn AH Bezorgbundel' te klikken en de gewenste wijziging aan te geven. Je ontvangt per mail een bevestiging van de wijziging, d.w.z. een opzegbevestiging van je oude abonnement en een bevestiging van het ingaan van je nieuwe abonnement.
 • Wijzigen van jouw AH Bezorgbundel binnen de herroepingstermijn (art. 33,34) leidt niet tot verlening van de herroepingstermijn. Bij wijziging binnen de herroepingstermijn, wordt de resterende herroepingstermijn meegenomen naar het nieuwe abonnement.
 • Albert Heijn behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven van abonnementen te indexeren/wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heb je als klant het recht om de overeenkomst (het abonnement) binnen 1 maand na de bekendmaking te ontbinden. Je bent echter niet gerechtigd om de overeenkomst tussentijds te ontbinden, indien
  • VII.10.a. de prijsaanpassing gebaseerd is op de wijziging van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie, of
  • VII.10.b. de prijsaanpassing voortvloeit uit de wet (bijv. verhoging van het wettelijk BTW tarief).
 • Vindt de prijsaanpassing onder b plaats binnen 3 maanden na het ingaan van het abonnement, dan bestaat wel het recht tot ontbinding.

11. Bezorging

 • De AH Bezorgbundel is alleen beschikbaar via ah.nl en/of de AH App en is alleen van toepassing op bestellingen via ah.nl en/of de AH App, in combinatie met een geactiveerde Bonuskaart.
 • De AH Bezorgbundel geldt voor maximaal één bezorgadres per account. Dit betekent dat je niet gerechtigd bent om bestellingen te plaatsen voor derden.
 • Je kunt met de AH Bezorgbundel maximaal één order per dag laten bezorgen. Het laten bezorgen van meerdere bestellingen op één dag kan door Albert Heijn worden aangemerkt als fraude.

12. Herroepingsrecht

 • Je kunt de AH Bezorgbundel gedurende een bedenktijd van 14 dagen vanaf de dag volgend waarop de AH Bezorgbundel is besteld, zonder opgave van redenen ontbinden. Albert Heijn mag je vragen naar de reden van herroeping, maar kan je niet tot opgave van jouw reden(en) verplichten.
 • Wanneer je het abonnement (de overeenkomst) ontbindt binnen de bedenktijd, dan ben je voor de periode dat het abonnement heeft gelopen aan Albert Heijn een bedrag verschuldigd. Dit bedrag is evenredig aan de periode dat het abonnement heeft gelopen, in vergelijking met het bedrag voor de gehele minimale looptijd. Dit betekent dat Albert Heijn een evenredig bedrag in rekening zal brengen per dag dat je van het abonnement gebruik had kunnen maken (dat wil zeggen: de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen zonder servicekosten te betalen).

13. Overig

 • Gedurende de looptijd van de AH Bezorgbundel mag Albert Heijn jou via e-mail en telefonisch benaderen om de AH Bezorgbundel te evalueren. Ook mag Albert Heijn jou (individuele) informatie over het gebruik van De AH Bezorgbundel toesturen.
 • Albert Heijn behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Voor zover je reeds gebruik maakt van de AH Bezorgbundel zal Albert Heijn gedurende de looptijd van de AH Bezorgbundel de voorwaarden niet ten nadele van jou wijzigen.
 • Albert Heijn is gerechtigd de AH Bezorgbundel tijdens de 3, 6 of 12 maanden looptijd te beëindigen indien een klant aantoonbaar misbruik maakt van de AH Bezorgbundel, bijvoorbeeld indien bestellingen voor derden worden geplaatst.
 • Heb je vragen of klachten over de AH Bezorgbundel? Neem dan contact op met de AH Klantenservice.
 • Naast de voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op de AH Bezorgbundel, zijn op de bestellingen via ah.nl en de AH Bezorgbundel ook de overige algemene voorwaarden van Albert Heijn van toepassing.
 • Onder voorbehoud van typfouten en wijzigingen door Albert Heijn.