Informatie per vissoort

 

 

 

 

De vissoorten in onze producten zijn, indien niet MSC gecertificeerd, onderzocht op de mate van ecologische duurzaamheid met gebruik van de vragenlijst die ontwikkeld is door een coalitie van natuurorganisaties (Stichting De Noordzee, het Wereld Natuur Fonds en de Marine Conservation Society). De gebruikte vragenlijst is dezelfde als die Stichting De Noordzee gebruikt om de kleuren groen, oranje, rood te bepalen op goedevis.nl. De vissoorten die in de rode categorie zijn ingedeeld worden niet verkocht bij AH.

Het overgrote deel van onze producten is specifiek met gebruik van de vragenlijst beoordeeld door een onafhankelijk wetenschappelijk instituut (ILVO, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) voor onze leveranciers, kweek- en vangstgebieden. Door deze gedetailleerde ketenspecifieke benadering van AH zijn verschillen tussen de meer generieke VISwijzer van goedevis.nl mogelijk.

Klik hieronder op een categorie voor een overzicht van de vissoorten die daar onder vallen en meer informatie over o.a. de herkomst en vangstmethode per soort.

Beste keuze

AH Biologisch IJsgarnalen
(Noordse garnalen: Pandalus borealis)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Noordwestelijke Atlantische Oceaan
Vangstmethode : pelagische bordentrawl

Onze MSC gecertificeerde Noordse garnalen worden gevangen in de wateren rond Canada. Deze Canadese garnalen zijn uniek vanwege het zeer goede visserijbeheer dat door de Canadese overheid wordt uitgeoefend. Dit heeft er toe geleid dat deze visserij haar MSC-certificaat voor ecologisch duurzame visserij heeft behaald. Ze zijn dus een duurzaam alternatief voor de 'minder duurzame' soorten garnalen.

AH Biologisch Seabob garnalen
(Xiphopenaeus kroyeri)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Centraalwestelijke Atlantische Oceaan (Suriname)
Vangstmethode : twinrig ottertrawl

Onze MSC gecertificeerde Seabob garnalen worden gevangen voor de kust van Suriname. De Surinaamse Seabob visserij heeft in november 2011, als eerste tropische garnalenvisserij ter wereld, het MSC-certificaat voor ecologisch duurzame visserij ontvangen. Ze zijn dus een duurzaam alternatief voor de 'minder duurzame' tropische garnalen. Om tot certificering te komen zijn naast TED (Turtle Excluder Devices) die reeds jaren gebruikt worden om te vermijden dat zeeschildpadden in de netten verzeild raken, ook BRD (Bycatch Reduction Devices) geïnstalleerd op alle netten, om bijvangsten van andere soorten serieus te beperken. De Seabob garnaal is een relatief kleine tropische garnalensoort die behoort tot dezelfde familie als die van tropische garnalen uit Azië. Deze garnalen worden in het wild gevangen voor de kust van Suriname, waar onze leverancier eigen vissersschepen heeft. De garnalen worden na aanlanding meteen in pelbedrijven van deze leverancier machinaal gepeld en vervolgens bij de leverancier in Nederland verder verwerkt waardoor een volledig gecontroleerde keten gewaarborgd is.

AH Sint Jacobsschelpen
(Placopecten magellanicus)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Noordwestelijke Atlantische Oceaan
Vangstmethode : harknet of sleepnet

Onze MSC gecertificeerde Sint Jacobsschelpen worden gevangen in de wateren rond Canada. De Canadese overheid oefent een zeer goed visserijbeheer uit. Dit heeft er toe geleid dat deze visserij haar MSC-certificaat voor ecologisch duurzame visserij heeft behaald.

Alaska koolvis
(Theragra chalcogramma)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Noordoostelijke Stille Oceaan (Alaska)
Vangstmethode : pelagische-trawl

Alaska pollock is de Engelse naam voor witte koolvis en wordt gevangen in de Noordoostelijke Stille Oceaan nabij Alaska. De pelagische-trawl vangstmethode zorgt voor weinig bijvangst (minder dan 1%) van andere vissoorten en ecologische schade en de visstand duurzaam wordt beheerd. In het vangstgebied leven ook Steller zeeleeuwen die bedreigd zijn. Door visserijbeheersmaatregelen worden deze zeeleeuwen en andere diersoorten zoveel mogelijk beschermd. Hierdoor mag dit product het MSC-keurmerk dragen. Dit betekent dat de vis in deze producten duurzaam gevangen is.

Haring
(Clupea harengus)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Noordoostelijke Atlantische Oceaan (Noordzee, Skagerrak)
Vangstmethode : purse seine/ringnet

Haring is momenteel voldoende aanwezig. De maatjesharing en de Hollandse Nieuwe zijn een echte Nederlandse traditie. Albert Heijn is dan ook nauw betrokken bij de haringvangst en -selectie voor een zo goed mogelijke kwaliteit. Dit geeft Albert Heijn goed inzicht in de vispopulatie en vangstmethode. Daarnaast is haring sinds 2009 MSC gecertificeerd. Het MSC-certificaat garandeert duurzame herkomst.

Haring
(Clupea harengus)

Vangst techniek: Actief vistuig of semipassief vistuig
Afkomst vis: Noord Oostelijk deel Atlantische Oceaan
Vangstmethode : Pelagische trawl of Purse seine

Kaapse heek
(Merluccius capensis)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Zuidoostelijke Atlantische Oceaan (Zuid-Afrika)
Vangstmethode : bodem trawl

Met de Kaapse heek gaat het relatief goed. Heek is potentieel wel gevoelig voor visserijdruk omdat hij langzaam groeit, vrij laat geslachtsrijp wordt (met 2-8 jaar) en vrij oud kan worden (20 jaar). Merluccius capensis komt het meeste voor aan de Zuidkust. Merluccius paradoxus zit meer in de diepere Westelijke en Zuidwestelijke wateren. Kaapse heek wordt voornamelijk gevangen met bodemtrawls met netten van verschillende maaswijdten waarbij stappen worden ondernomen om bijvangst van andere soorten te verminderen. Bij longline was bijvangst van vogels een probleem, maar de impact is gereduceerd. Door strikte beheersmaatregelen heeft het bestand zich hersteld. Er worden jaarlijkse quota vastgesteld, er zijn gesloten gebieden ingesteld en er is een limiet op het aantal schepen dat op heek vist.

Kaapse heek
(Merluccius capensis)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Zuidoostelijke Atlantische Oceaan (Zuid-Afrika)
Vangstmethode : pelagische-trawl

Dit is de vissoort die gebruikt wordt in onze lekkerbek. Met de Kaapse heek gaat het relatief goed. Heek is potentieel wel gevoelig voor visserijdruk omdat hij langzaam groeit. De Kaapse heek wordt vrij laat geslachtsrijp (met 2-8 jaar) en vrij oud kan worden (20 jaar). Merluccius capensis komt het meeste voor aan de Zuidkust. Merluccius paradoxus zit meer in de diepere Westelijke en Zuidwestelijke wateren. Kaapse heek wordt voornamelijk gevangen met bodemtrawls met netten van verschillende maaswijdten waarbij stappen worden ondernomen om bijvangst van andere soorten te verminderen. Bij longline was bijvangst van vogels een probleem, maar de impact is gereduceerd. Door strikte beheersmaatregelen heeft het bestand zich hersteld. Er worden jaarlijkse quota vastgesteld, er zijn gesloten gebieden ingesteld en er is een limiet op het aantal schepen dat op heek vist.

Kabeljauw
(Gadus morhua)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Noordoostelijke Atlantische Oceaan (IJsland)
Vangstmethode : longliners, jiggers

Kabeljauw als vissoort is relatief gevoelig voor overbevissing en de visstanden bij IJsland zijn in vergelijking met het verleden nog altijd laag. Door zeer streng beheer vanuit de IJslandse visserij nemen de visstanden de laatste jaren weer toe. Jonge vis wordt door de lijnvisserij met grote haken vrijwel niet meer gevangen en ook de bijvangst van andere soorten is laag. Door deze maatregelen zijn deze producten een duurzame keuze.

Kabeljauw Diepvries
(Gadus morhua)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Noordoostelijke Atlantische Oceaan (Barentszzee Rusland)
Vangstmethode : bodemtrawl met visborden (visborden laten vallen, enkel bodemtrawl vermelden)

Kabeljauw is relatief gevoelig voor overbevissing, maar dankzij een instensief managementsysteem en een goede samenwerking tussen Noorwegen en Rusland is het kabeljauwbestand in de Barentszzee helemaal op orde. Wetenschappelijke ondersteuning door ICES, een strikt verbod op bijvangsten en een strenge controle op quotagebruik liggen aan de basis van het goede visserijmanagement in deze regio.

Makreel
(Scomber scombrus)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Noordoostelijke Atlantische Oceaan (Frankrijk)
Vangstmethode : pelagische-trawl, purse seine/ringnet

De visstand van makreel is goed en de gevoeligheid voor visserijdruk is gemiddeld. Omdat veel andere vissen, zeezoogdieren en zeevogels makreel op het menu hebben staan is het wel belangrijk dat de visstand goed blijft. Het beheer van de makreel stand is steeds beter geregeld door vangstquota, minimum vangstmaat en een beperkt vangstseizoen. Doordat makreel in grote scholen zwemt, kan er vrij selectief op gevist worden en blijft de bodemschade beperkt. Daarnaast zorgt de vangstmethode niet voor bodemschade. Het beheer van deze makreelvisserij is goed beheerd waardoor dit product het MSC-keurmerk mag dragen. Dit betekent dat de vis in deze producten duurzaam gevangen is.

Makreel
(Scomber scombrus)

Vangst techniek: Actief vistuig of semipassief vistuig
Afkomst vis: Noord Oostelijk deel Atlantische Oceaan
Vangstmethode : Pelagische trawl of Purse seine

Het gaat goed met makreel. Het visbestand is de laatste jaren sterk gegroeid. Makreel komt uit de Noordoost Atlantische Oceaan. De makreel migreert van de Golf van Biskaje (winter) via de Noordzee en wateren ten westen van de Britse eilanden tot in Noorse wateren (zomer). De makreel leeft in scholen in de waterkolom tot op een diepte van wel 1.000m. Voornamelijk kleine vis (zoals ansjovis en sprot) en pelagische ongewervelde dieren. Ze worden meestal tussen de 35-45 cm en maximaal 50 cm. Ze worden maximaal 22 jaar oud. De rug is helder groenblauw met zwarte onregelmatige strepen en de buik is wit.

Makreel
(Scomber scombrus)

Vangst techniek:gevangen
Afkomst vis: Noorwegen (Atlantische Oceaan, Noordzee en Baltische Zee)
Vangstmethode : Purse seiner

Noordse garnaal
(Pandalus borealis)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Noordwestelijke Atlantische oceaan
Vangstmethode : Trawlervisserij

Noordwestelijke Atlantische oceaan

Roze garnalen
(Xiphopenaeus kroyeri)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Centraalwestelijke Atlantische Oceaan (Suriname)
Vangstmethode : twinrig ottertrawl

De minder duurzame, wildgevangen roze garnalen uit Azië zijn allemaal vervangen door Seabob garnalen uit Suriname, die in november 2011, als eerste tropische garnalenvisserij ter wereld, het MSC-certificaat voor ecologisch duurzame visserij hebben ontvangen. Om tot certificering te komen zijn naast 'Turtle Excluder Devices die reeds jaren gebruikt worden om te vermijden dat zeeschildpadden in de netten verzeild raken, ook 'Bycatch Reduction Devices' geïnstalleerd op alle netten, om bijvangsten van andere soorten serieus te beperken. De Seabob garnaal is een relatief kleine tropische garnalensoort die behoort tot dezelfde familie als die van tropische garnalen uit Azië. Deze garnalen worden in het wild gevangen voor de kust van Suriname, waar onze leverancier eigen vissersschepen heeft. De garnalen worden na aanlanding meteen in pelbedrijven van deze leverancier machinaal gepeld en vervolgens bij de leverancier in Nederland verder verwerkt waardoor een volledig gecontroleerde keten gewaarborgd is.

Surimi gemaakt van Alaska pollock (Theragra chalcogramma)
en Pacific Whiting (Merluccius Productus)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Golf van Alaska, Noordoostelijke Stille oceaan (Alaska)
Vangstmethode : pelagische-trawl

Onze verse surimi is gemaakt van Alaska pollock en Pacific Whiting. Alaska pollock en Pacific whiting zijn de Engelse namen voor witte koolvis en pacifische heek en worden gevangen in de Noordoostelijke Stille Oceaan nabij Alaska. De pelagische-trawl vangstmethode zorgt voor weinig bijvangst (minder dan 1%) van andere soorten en ecologische schade en de visstand duurzaam wordt beheerd. In het vangstgebied leven ook Steller zeeleeuwen die bedreigd zijn. Door visserijbeheermaatregelen worden deze zeeleeuwen en andere diersoorten zoveel mogelijk beschermd. Hierdoor mag dit product het MSC-keurmerk dragen. Dit betekent dat de vis in deze producten duurzaam gevangen is.

Wilde zalm
(Oncorhynchus nerka)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Stille oceaan (Alaska)
Vangstmethode : oa. drijfnetten, kieuwnetten, purse seine/ringnet

Onze gerookte sockeye zalm is afkomstig uit Alaska. Deze wild gevangen vis komt uit een gezond visbestand, de visserij heeft een minimale impact op het ecosysteem en het beheer van deze visserij is duurzaam.

Prima keuze

AH Biologische garnalen
(Litopenaeus vannamei)

Vangst techniek: Kweek
Afkomst vis: Ecuador
Vangstmethode : gesloten vijverteelt

De AH puur&eerlijk biologische garnalen zijn afkomstig uit Ecuador, van een bedrijf dat het Globalgap certificaat heeft ontvangen en daarmee wordt gecontroleerd op voedselveiligheid, milieu, wetsconformiteit, dierenwelzijn en sociale aspecten.voor meer informatie. Door dit certificaat is Albert Heijn gegarandeerd van een verantwoord kweekproces. Daarnaast is dit bedrijf ook gecertificeerd voor biologische garnalenkweek waardoor het aantoonbaar voldoet aan de EU-regelgeving ten aanzien van biologische productie.

AH Rivierkreeftjes
(Chinese rivierkreeft: Procambarus clarkii)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: China
Vangstmethode : fuiken, korven of met de hand

De rivierkreeftjes van Albert Heijn komen uit China. Het betreft een van oorsprong Noord-Amerikaanse soort die in China sinds de dertiger jaren een essentiële soort is geworden binnen het ecosysteem. De kreeftjes worden gevangen met fuiken, korven of met de hand, wat geen ecologische schade oplevert. Op dit moment wordt er een beheersplan naar MSC-criteria gemaakt voor deze visserij. Ze zijn een goed alternatief voor garnalen die oranje of rood scoren.

AH Rivierkreeftjes (vers)
en Chinese rivierkreef (Procambarus clarkii)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: China
Vangstmethode : fuiken, korven of met de hand

De rivierkreeftjes komen uit China. Het betreft een van oorsprong Noord-Amerikaanse soort die in China sinds de dertiger jaren een essentiële soort is geworden binnen het ecosysteem. De kreeftjes worden gevangen met fuiken, korven of met de hand, wat geen ecologische schade oplevert. De kreeftjes zijn een goed alternatief voor garnalen die oranje of rood scoren.

Biozalm
(Salmo Salar)

Vangst techniek: Kweek
Afkomst vis: Ierland en Noorwegen
Vangstmethode : In een eerste levensfase wordt de vis gekweekt op land in zoetwater bassins, om daarna in kooien op zee uit te groeien tot een volwassen vis.

Biozalm wordt gekweekt in de Ierse Lochs onder strenge voorwaarden en met speciale aandacht voor de levenskwaliteit van het dier en haar voeding. Bovendien staan milieuvriendelijke en natuurlijke kweektechnieken centraal. De kwekerij wordt systematisch opgevolgd en gecontroleerd op toepassingen van de bio-criteria.

Gamba's
(Litopenaeus vannamei)

Vangst techniek: Kweek
Afkomst vis: Colombia
Vangstmethode : gesloten vijverteelt

De garnalen voor deze producten worden voor ons gekweekt in Colombia. Het bedrijf is in het bezit van het Globalgap certificaat en wordt daarmee gecontroleerd op voedselveiligheid, milieu, wetsconformiteit, dierenwelzijn en sociale aspecten. Zie ook globalgap.org voor meer informatie. Via dit certificaat is Albert Heijn gegarandeerd van een verantwoord kweekproces.

Garnaal
(Litopenaeus vannamei)

Vangst techniek: Kweek
Afkomst vis: Vietnam/Thailand
Vangstmethode : gesloten vijverteelt

Het grootste gedeelte van onze verse garnalen komen uit Vietnam, een klein gedeelte uit Thailand. Deze bedrijven behoren bij de weinige bedrijven die het Globalcap certificaat hebben ontvangen en worden daarmee gecontroleerd op voedselveiligheid, milieu, wetsconformiteit, dierenwelzijn en sociale aspecten. Via dit certificaat is Albert Heijn gegarandeerd van een verantwoord kweekproces.

Garnaal
(Litopenaeus vannamei)

Vangst techniek: Kweek
Afkomst vis: Indonesië
Vangstmethode : gesloten vijverteelt

Een deel van onze verse cocktailgarnalen en jumbogarnalen komen uit Sumatra (Indonesië). Het Sumatraanse bedrijf wordt als één van de beste kwekerijen wereldwijd beschouwd en was één van de eerste bedrijven dat het Globalcap certificaat heeft ontvangen. Het bedrijf wordt daarmee gecontroleerd op voedselveiligheid, milieu, wetsconformiteit, dierenwelzijn en sociale aspecten. Zie ook voor meer informatie. Door dit certificaat en samenwerking heeft Albert Heijn goed inzicht in het kweekproces. Daarnaast heeft het bedrijf een drie sterren ACC-status en moet het hiermee voldoen aan Best Aquaculture Practices standaard.

Garnaal
(Litopenaeus vannamei)

Vangst techniek: Kweek
Afkomst vis: Vietnam
Vangstmethode : gesloten vijverteelt

Een deel van onze garnalen komt uit Vietnam, van bedrijven die het Globalgap-certificaat hebben ontvangen en daarmee worden gecontroleerd op voedselveiligheid, milieu, wetsconformiteit, dierenwelzijn en sociale aspecten. Zie ook globalgap.org voor meer informatie. Via dit certificaat is Albert Heijn gegarandeerd van een verantwoord kweekproces.

Garnaal
(Litopenaeus vannamei)

Vangst techniek: Kweek
Afkomst vis: Indonesië
Vangstmethode : gesloten vijverteelt

Een deel van onze garnalen komt uit Sumatra (Indonesië). Het Sumatraanse bedrijf wordt als één van de beste kwekerijen wereldwijd beschouwd en was één van de eerste bedrijven dat het Globalgap certificaat heeft ontvangen. Het bedrijf wordt daarmee gecontroleerd op voedselveiligheid, milieu, wetsconformiteit, dierenwelzijn en sociale aspecten. Zie ook globalgap.org voor meer informatie. Door dit certificaat is Albert Heijn gegarandeerd van een verantwoord kweekproces. Daarnaast heeft het bedrijf een drie sterren ACC-status en moet het hiermee voldoen aan de Best Aquaculture Practices standaard

Garnaal
(Litopenaeus vannamei)

Vangst techniek: Kweek
Afkomst vis: Thailand
Vangstmethode : gesloten vijverteelt

Een deel van onze garnalen komt uit Thailand, van bedrijven die het Globalgap certificaat hebben ontvangen en daarmee worden gecontroleerd op voedselveiligheid, milieu, wetsconformiteit, dierenwelzijn en sociale aspecten. Via dit certificaat is Albert Heijn gegarandeerd van een verantwoord kweekproces.

Garnaal
(Penaeus vannamei)

Vangst techniek: gekweekt
Afkomst vis: Vietnam
Vangstmethode : Kweekvis

Mosselen
(Mytilus edulis)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Noordoostelijke Atlantische Oceaan (Noordzee, Waddenzee)
Vangstmethode : dreggen, gedeeltelijk mosselzaad invanginstallaties (MZI)

Mosselen worden in Nederland gekweekt. Voor de mosselkweek is mosselzaad nodig, dat hoofdzakelijk in de Waddenzee wordt gevangen. Er is veel discussie en onderzoek rondom mosselvangst in de Waddenzee en het effect op lokale vogelpopulaties. De Waddenzee is namelijk ecologisch gezien een bijzonder gebied en wordt nauwkeurig beheerd. Met het Convenant Transitie Mosselsector en Natuurherstel Waddenzee, is er een goed beheer op de visserij. Verder onderzoeken we samen met onze leveranciers de mogelijkheden om het rendement van het beschikbare mosselzaad te vergroten en wordt er daarnaast geïnvesteerd in duurzame kweekmogelijkheden. Zo is begonnen met vermeerdering van mosselen in bassins en worden er proeven gedaan met mosselzaad invanginstallaties om extra zaad te verkrijgen wanneer de natuur niet voldoende bodemzaad levert. Door het gebruik van de invanginstallaties is het effect op ecosysteem nog lager.

Pangasius
(Pangasius hypopthalmus)

Vangst techniek: Kweek
Afkomst vis: Vietnam
Vangstmethode : gesloten vijverteelt

Onze pangasius wordt gekweekt in Vietnam. Het voedsel wat deze vis krijgt is voor het overgrote deel plantaardig en de voedselefficiëtie is zeer hoog. Dat wil zeggen dat pangasius relatief weinig voedsel nodig heeft om te groeien. Omdat de pangasius-kweek een jonge industrie is, werkt Albert Heijn actief mee aan locale programma's tot verduurzaming van de pangasius. Deze programma's zorgen voor een wetenschappelijke analyse (in samenwerking met gesepcialeerde onderzoekscentra) van de effecten van de kweek op de omgeving, de installatie van milieu neutrale technieken zoals sedimentatievijvers, optimalisatie van sociale infrastructuur en training voor de locale bevolking actief in de sector. Door deze inspanningen kreeg de pangasius aangeboden door Albert Heijn het Globalcap certificaat.

Schelvis
(Melanogrammus eaglefinus)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Noordoostelijke Atlantische Oceaan (IJsland)
Vangstmethode : longliners, jiggers

De schelvis van Albert Heijn wordt gevangen voor de kust van IJsland en is een goede keuze. De schelvis is relatief gevoelig voor overbevissing, maar de visstanden zijn er beter op peil dan elders in de wereld door het goede beheer van de visserij in IJsland. Het visquotum wordt snel aangepast indien dit nodig blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is er door de lijnvisserij en jiggervisserij (lijn met lood met grote haken) vrijwel geen bijvangst van andere soorten en ecologische schade.

Tilapiafilet
(Oreochromis niloticus)

Vangst techniek: Kweek
Afkomst vis: vers (Ecuador), diepvries (Indonesië)
Vangstmethode : gesloten vijverteelt

Deze tropische vissoort wordt in vijvers geteeld. Tilapia krijgt voornamelijk plantaardige voeding (ongeveer 90%). Er hoeft dus weinig andere vis gevangen te worden om deze vis te kweken. Dankzij de ISO 14000-certificering van onze leverancier waken we over de ecologische en kwalitatieve aspecten van de gebruikte voeding. De door Albert Heijn aangeboden verse tilapia uit Ecuador wordt bovendien gekweekt binnen een sociaal project, waarbij wordt voorzien in opleiding, medische controle, maaltijden en transport voor de medewerkers. Onze diepvriestilapia kopen we sinds kort alleen nog aan in Indonesië, waar de kweek duurzamer is en we goede controle op herkomst hebben. Daarnaast was Albert Heijn actief betrokken geweest bij het ontwikkelen van een Globalgap-standaard voor tilapia en zijn inmiddels de verse tilapiafilets Globalgap gecertificeerd.

Tonijn
(Thunnus albacares)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Stille Oceaan
Vangstmethode : handlijn

Samen met haar zusterorganisatie ICA in Zweden, brengt Albert Heijn in 2014 als eerste in Europa MSC-gecertificeerde tonijn in het verse visschap. Deze primeur is het resultaat van een nauwe samenwerking met de tonijnvissers op de Fiji Eilanden. Zij zijn er als eersten in geslaagd om hun visserij te certificeren volgens de strenge MSC-normen. De Fiji Albacore longline tonijnvisserij in de Pacific verkoopt direct aan Europa, compleet met MSC-traceerbaarheidscertificering van de hele toevoerketen. Deze tonijnsteaks zijn dan ook een heerlijke en eerlijke keuze voor de bewuste consument.

Tweede keuze

Ansjovis
(Engraulis encrasicolus)

Vangst techniek:
Afkomst vis: Zuid Europa, Atlantische Oceaan
Vangstmethode : purse seine/ringnet

De Ansjovis wordt middels kleine boten met ringnetten gevangen. De visstand is gezond en de methodiek brengt geen schade tot de bodem.

Atlantische Zalm
(Salmo salar)

Vangst techniek: gekweekt
Afkomst vis: Noorwegen
Vangstmethode : Kweekvis

Oranje

Hollandse garnaal
(Crangon crangon)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Noordoostelijke Atlantische Oceaan (Noordzee, Waddenzee)
Vangstmethode : garnalenkor

Hollandse garnalen zijn voldoende aanwezig en relatief ongevoelig voor visserijdruk. Ze hebben een korte levenscyclus en planten zich meerdere malen per jaar voort. De Nederlandse Noordzeegarnalen-visserij gebruikt kleinmazige sleepnetten die over de zeebodem getrokken worden, wat helaas voor bijvangst van andere soorten en schade aan de zeebodem zorgt. Garnalenvissers worden gestimuleerd meer duurzame visserijmethoden te gebruiken om de bijvangst van jonge tong en schol terug te dringen. Ook werkt onze belangrijkste garnalenleverancier aan een spoedige MSC-certificering om deze garnalenvisserij helemaal duurzaam te maken.

Schol
(Pleuronectes platessa) Vis van dichtbij

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Noordoostelijke Atlantische oceaan (Noordzee)
Vangstmethode : twinrig, fly shoot, pulskor

In 2009 is Albert Heijn voor de aankoop van verse schol en tong gestart met het project 'Vis van dichtbij'. Binnen dit project, dat mede wordt gefinancierd door het Europees Visserij Fonds en het Ministerie van EL&I, werkt een selecte groep vissers aan het verbeteren van kwaliteit en duurzaamheid. De vissers van 'Vis van dichtbij' gebruiken vangstmethoden waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze de bodem minder beroeren, de discards (ongewenste bijvangst) verminderen en minder brandstof gebruiken dan de traditionele platvisvisserij. Ook zijn aanvoerpatroon en verwerking aangepast waardoor de vis eerder, en dus verser, in het schap belandt. Dit jaar verwacht een groot deel van de vissers het MSC-certificaat te behalen, het certificaat voor gegarandeerde duurzame vangst. De vis van 'Vis van dichtbij' komt uit de Noordzee en is afkomstig van Nederlandse vissers die aanvoeren op de visafslagen van Den Helder, Scheveningen of IJmuiden. Als dit, bijvoorbeeld door slecht weer, stagneert dan wordt in het uiterste geval uitgeweken naar andere aanvoerkanalen. Ook dan geldt dat de vis uit de Noordzee komt en dat gebruik wordt gemaakt van visserijmethoden die minder effect hebben op het omringende milieu. AH verkoopt alleen verse schol buiten de paaitijd, dan is de vis niet alleen dikker en smakelijker maar ook hopen we daarmee de voortplanting van schol duurzaam te ondersteunen. 'Vis van dichtbij' heeft er voor gezorgd dat de verkoop van verse Nederlandse platvis binnen AH is gestegen. Begin 2012 heeft het project een vervolg gekregen. De doelen zijn nog steeds hetzelfde, het verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van de Nederlandse visserij.

Slibtong
(Solea solea) Vis van dichtbij

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Noordoostelijke Atlantische oceaan (Noordzee)
Vangstmethode : pulskor, staandwant

In 2009 is Albert Heijn voor de aankoop van verse schol en tong gestart met het project 'Vis van dichtbij'. Binnen dit project, dat mede wordt gefinancierd door het Europees Visserij Fonds en het Ministerie van EL&I, werkt een selecte groep vissers aan het verbeteren van kwaliteit en duurzaamheid. De vissers van 'Vis van dichtbij' gebruiken vangstmethoden waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze de bodem minder beroeren, de discards (ongewenste bijvangst) verminderen en minder brandstof gebruiken dan de traditionele platvisvisserij. Ook zijn aanvoerpatroon en verwerking aangepast waardoor de vis eerder, en dus verser, in het schap belandt. De staandwant visserij is al MSC-gecertificeerd, de pulskor visserij krijgt waarschijnlijk begin volgend jaar het certificaat voor gegarandeerde duurzame vangst. De vis van 'Vis van dichtbij' komt uit de Noordzee en is afkomstig van Nederlandse vissers die aanvoeren op de visafslagen van Den Helder, Scheveningen of IJmuiden. Als dit, bijvoorbeeld door slecht weer, stagneert dan wordt in het uiterste geval uitgeweken naar andere aanvoerkanalen. Ook dan geldt dat de vis uit de Noordzee komt en dat gebruik wordt gemaakt van visserijmethoden die minder effect hebben op het omringende milieu. De verse tong in de winkels van AH is seizoensvis, in de winter verkopen we geen verse tong, tijdens het seizoen is de vis dikker en smakelijker. 'Vis van dichtbij' heeft er voor gezorgd dat de verkoop van verse Nederlandse platvis binnen AH is gestegen. Begin 2012 heeft het project een vervolg gekregen. De doelen zijn nog steeds hetzelfde, het verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van de Nederlandse visserij.

Tonijn
(Thunnes Albacares Geelvin)

Vangst techniek: gevangen
Afkomst vis: Sri Lanka (Indische Oceaan)
Vangstmethode : Pole and line catch

Zalm
(Salmo salar)

Vangst techniek: Kweek
Afkomst vis: Schotland & Noorwegen
Vangstmethode : Jonge zalm wordt gekweekt in gesloten recirculatiesystemen op het land. Meer volwassen zalm in netten, kooien in de zee.

Schotse en Noorse zalm is de basis voor de meeste zalmproducten zoals verse zalm, gerookte zalm en onze AH Excellent gerookte zalm. Deze zalm wordt gekweekt in de fjorden van Noorwegen en voor de Schotse westkust. Bij de kweek houden we ons aan strikte voedselveiligheids- en milieustandaarden die zijn vastgelegd in Globalgap. Dit business to business certificaat voor kweekvis wordt wereldwijd toegepast en is met name gericht op voedselveiligheid. Het certificaat geeft ons inzicht en meer controle op goede teeltpraktijken, dat ook ten goede komt aan milieu, duurzaam management en dierenwelzijn. Hierdoor weten we bijvoorbeeld dat onze zalm een zeer lage voederconversie heeft: er is relatief weinig voer nodig om op een bepaald eindgewicht te komen. Duurzaamheid van zalm wordt met name bepaald door het gebruik en samenstelling van het voer. Met visvoerbedrijven zijn we bezig het voer te verduurzamen door enerzijds het aandeel van plantaardige bestanddelen te vergroten, anderszijds door de vis die als grondstof voor het voer gebruikt wordt van meer duurzame visserijen te betrekken. Om een bijdrage te leveren aan herstel van wilde zalm zetten onze leveranciers jaarlijks zalmen uit op rivieren in Schotland en Noorwegen.

Zeewolf
(Anarhichas lupus)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Noordoostelijke Atlantische Oceaan (IJsland)
Vangstmethode : longliners, jiggers

De zeewolf van Albert Heijn wordt voor de kust van IJsland op duurzame wijze gevangen. Door gebruik van lijnvisserij en jiggers (lijn met lood en enkele haken) is er bijna geen bijvangst van andere soorten en ecologische schade. Hoewel de zeewolf gevoelig is voor overbevissing, zijn er geen problemen met de visstand door het strenge beheer van de IJslandse visserij. De visquota worden snel en efficiënt aangepast als op basis van wetenschappelijk onderzoek dit nodig blijkt.

Liever niet

Albert Heijn verkoopt geen vissoorten die rood scoren.

In beoordeling

Forel
(Onchorhynchus mykiss)

Vangst techniek: Kweek
Afkomst vis: Griekenland
Vangstmethode : doorstroom kwekerij

Forel
(Onchorhynchus mykiss)

Vangst techniek: Kweek
Afkomst vis: België en Frankrijk
Vangstmethode : intensieve recircuatie systemen, vijverteelt met doorstroomsysteem

De regenboogforel van Albert Heijn wordt gekweekt in België en Frankrijk. Onze leverancier heeft onder andere een recirculatiesysteem. Dit houdt in dat het water constant wordt hergebruikt. Hierdoor is het op dit gebied een duurzame kweekmethode in vergelijking met andere methodes, omdat het een grote waterbesparing oplevert. Binnen de EU in haar geheel is forelteelt goed gereguleerd. De vissen worden deels plantaardig gevoed, wat de duurzaamheid van de teelt versterkt. Visvoerbedrijven doen veel onderzoek om het aandeel van plantaardige bestanddelen te vergroten om te voorkomen dat er veel vis gevangen moet worden om de forel te voeden.

Inktvis
(Dosidicus gigas)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Centraaloostelijke Stille Oceaan
Vangstmethode : trawling, handlijnen of jigging

Deze vissoort is nog niet beoordeeld voor onze specifieke vangstlocatie. Ook op goedevis.nl staat nog geen beoordeling voor deze soort. De inktvis wordt met trawling of met jigging (lijn met lood en enkele haken) gevangen.

Inktvis
(Loligo spp.)

Vangst techniek: Wilde vangst
Afkomst vis: Indische Oceaan, Centraalwestelijke Stille Oceaan
Vangstmethode : trawling, handlijnen of jigging

Deze vissoort is nog niet beoordeeld voor onze specifieke vangstlocatie. Ook op goedevis.nl staat nog geen beoordeling voor deze soort. De inktvis wordt met trawling of met jigging (lijn met lood en enkele haken) gevangen.

Vongole
(Tapes philippinarum)

Vangst techniek:
Afkomst vis: Middellandse Zee / Nederland Oosterschelde
Vangstmethode : sleepnet

De Vongole worden gevangen in de Middellandse zee en in Nederland verder verwaterd in bassins met Oosterschelde water alvorens te worden verpakt voor Albert Heijn.

SitemapAlgemene voorwaardenPrivacy en Cookiebeleid Gewoon bij Albert Heijn.